EF » EFnet » EF raziskave » Zakaj organizacije izkoriščajo družbene medije za ustvarjanje poslovne vrednosti?

Zakaj organizacije izkoriščajo družbene medije za ustvarjanje poslovne vrednosti?

27.09.2021

Ključne besede:

Institucionalni pritisk,
uporaba družbenih medijev,
negotovost na trgu,
tržna uspešnost podjetja,
poslovna vrednost družbenih medijev

Avtorji:

  • Aleš Popovič, NEOMA Business School, Francija in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Jose Benitez, Rennes Business School, Francija in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Jiabao Lin, South China Agricultural University, China;
  • Zhimei Luo, Huazhong University of Science and Technology, China;
  • Xin (Robert) Luo, University of New Mexico, USA.

Namen članka
Namen članka je proučiti zakaj organizacije razvijajo in izvajajo aktivnosti na družbenih medijih za ustvarjanje poslovne vrednosti.

Ciljna javnost:
Managerji v organizacijah, oblikovalci politik.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Predmet raziskave je poslovna vrednost družbenih medijev.

Glavne ugotovitve:
Ugotavljamo, da imata prisilni in mimetični pritisk ključno vlogo pri motiviranju organizacij za uporabo družbenih medijev. Ugotovili smo tudi, da uporaba družbenih medijev izboljšuje trženjsko uspešnost in da negotovost trga pozitivno krepi vlogo pri pozitivnem učinku uporabe družbenih medijev na uspešnost trženja.

Uporabna vrednost za podjetja:
Ugotovitve naše študije zagotavljajo tri ključne lekcije za managerje ter ter oblikovalce politik. Prvič, ugotavljamo, da imajo pritiski strank in konkurenčni pritiski ključno vlogo pri motiviranju organizacij za uporabo in spodbujanje družbenih medijev. Pritisk strank je pomembnejši od pritiska konkurenta.
Drugič, zaradi negotovosti postaja poznavanje trga, ki ga omogoča uporaba družbenih medijev, ključnega pomena za spopadanje z operativnimi izzivi in pretvorbo poslovnih priložnosti v višjo tržno uspešnost.
Tretjič, naša raziskava kaže, da pritisk vlade in poklicnih organizacij (vsaj v kontekstu študije) ne vpliva na uporabo družbenih medijev v organizacijah.

Revija objave:
Decision Support Systems

Rangiranje:
JCR IF2020 = 5.795; ABS/AJG 3

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: