EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv zaznane resnosti krize na namen uporabe aplikacij za sledenje stikom

Vpliv zaznane resnosti krize na namen uporabe aplikacij za sledenje stikom

12.10.2021

Ključne besede:

COVID-19,
resnost krize,
aplikacije za sledenje,
koristi,
namen uporabe.

Avtorji:

  • Dr. Marina Trkman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Dr. Aleš Popovič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, in NEOMA Business School;
  • Dr. Peter Trkman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka
Izboljšati razumevanje razlogov, zakaj se državljani odločijo za uporabo aplikacije za stikom.

Ciljna javnost:
Razvijalci aplikacij, raziskovalci privzemanja tehnologije, državni organi, ki želijo povečati uporabo aplikacije.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
V času COVID-19 so vlade prosile svoje državljane, naj sprejmejo različna previdnostna vedenja, na primer uporabo prostovoljne aplikacije za sledenje stikom za pametne telefone. Pripravljenost posameznih državljanov, da uporabljajo takšno aplikacijo je ključnega pomena. V raziskavi nas je zanimalo, kako resnost krize (zaznana s strani državljana) vpliva na uporabo aplikacije za sledenje bližin ter kakšen je ob tem vpliv osebnih in družbenih koristi od uporabe te aplikacije.

Glavne ugotovitve:
Teorijo sprejemanja odločitev v času krize je mogoče uporabiti za boljše razumevanje, kako posamezniki ocenjujejo resnost krize in kako se odločajo, ali bodo sprejeli previdnostno vedenje ali ne. Predlagali smo raziskovalni model, ki preuči neposreden vpliv zaznane resnosti krize na namero uporabe tehnologije, pa tudi posredni vpliv koristi aplikacije za državljane. Faktorska analiza je potrdila dve dimenziji koristi, in sicer osebne in družbene koristi. Rezultati nadalje potrjujejo vpliv zaznane resnosti COVID-19 na namen uporabe PTA, pa tudi posredni učinek osebnih in družbenih koristi na ta odnos. Naše ugotovitve prispevajo k literaturi o prevzemu tehnologije in prikazujejo uporabo teorije odločanja o krizi na področju informacijskih sistemov.

Uporabna vrednost za podjetja:
Resnost COVID-19 krize zaznane s strani posameznikov vpliva na namen uporabe aplikacije za sledenje bližin. Pričakovane osebne in družbene koristi imajo ob tem svoj vpliv. Vpliv družbenih koristi od uporabe aplikacije je močnejši od osebnih koristi.

Revija objave:
International Journal of Information Management, Volume 61, December 2021, 102395

Rangiranje:
Faktor vpliva=14,098

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: