EF » EFnet » EF raziskave » Analiza zunanjega izvajanja logistike v večjih slovenskih proizvodnih podjetjih in spoznanja iz drugih držav.

Analiza zunanjega izvajanja logistike v večjih slovenskih proizvodnih podjetjih in spoznanja iz drugih držav.

30.11.2021

Ključne besede:

Zunanje izvajanje,
logistika,
logistična podjetja,
proizvodnja,
Slovenija,
anketa.

Avtorji:

  • Dr. BUDLER, Marko;
  • Prof. JAKŠIČ, Marko;
  • VILFAN Teja, mag.

Namen članka
Analizirati stanje na področju zunanjega izvajanja logistike v Sloveniji med večjimi proizvodnimi podjetji in izsledke primerjati oz. dopolniti s praksami na področju zunanjega izvajanja logistike v drugih državah.

Ciljna javnost:
Za srednja in velika podjetja, vodje proizvodnje, logistične strokovnjake in svetovalce na področju zunanjega izvajanja.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Značilnosti zunanjega izvajanja logistike v večjih slovenskih proizvodnih podjetjih in zunanje izvajanje logistike v drugih državah.

Glavne ugotovitve:
Ugotavljamo, da je transport najpogostejša logistična dejavnost v naboru zunanjega izvajanja logistike, in opažamo tendenco k izbiri logističnih ponudnikov s širšim naborom storitev (ang. 4PL). Identificiramo in razlagamo dejavnike, omejitve in aktivnosti v zunanjem izvajanju logistike.

Uporabna vrednost za podjetja:
Transport ostaja logistična dejavnost, ki je pri proizvodnih podjetjih najpogosteje predavana v izvedbo zunanjim izvajalcem. Proizvodna podjetja v večji meri predajajo večji obseg logističnih dejavnosti zunanjim izvajalcem, zaradi česar je moč opaziti naklonjenost t. i. 4PL-ponudnikom logističnih storitev s širšim naborom storitev. Nenazadnje pa s študijo ponujamo vpoglede v relativno pomembnost dejavnikov in omejitev za zunanje izvajanje logističnih dejavnosti.

Revija objave:
Economic and business review, ISSN 2335-4216, 2021, vol. 23, iss. 3 (art. 3), str. 170-183.

Rangiranje:
AJG 1

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: