EF » EFnet » EF raziskave » Vrednost družbene odgovornosti podjetij za različne deležnike in družbeni vpliv – perspektiva trženja na podlagi odnosov

Vrednost družbene odgovornosti podjetij za različne deležnike in družbeni vpliv – perspektiva trženja na podlagi odnosov

09.02.2022

Ključne besede:

CSR,
trženje na podlagi odnosov,
kakovost odnosov,
predanost,
družbeni vpliv,
teorija deležnikov.

Avtorji:

  • dr. Gregor Pfajfar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • dr. Maja Zalaznik, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • dr. Aviv Shoham, University of Haifa, School of Management;
  • mag. Agnieszka Małecka, University of Economics in Katowice.

Namen članka
Kljub obsežni literaturi na temo korporativne družbene odgovornosti (CSR), večina raziskav preučuje uspešnost podjetij kot njen edini izid. To vrzel želimo zapolniti z oceno dojemanj podjetij o koristih njihovih dejavnosti družbene odgovornosti za širšo družbo in izbrane deležnike (t.j. dobavitelje, kupce in zaposlene).

Ciljna javnost:
B2B podjetja in širša družba.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Razpravljamo o družbenih trendih, kot sta različnost in vključevanje, vključeni v konceptualizacijo družbene odgovornosti zaposlenih, ki je usmerjena v zaposlene, kot predpogoj za dojemanje družbenega učinka družbene odgovornosti gospodarskih subjektov. V prispevku združimo teorije trženja na podlagi odnosov in družbene odgovornosti podjetij z namenom, da preizkusimo konceptualni model na vzorcu 411 podjetij, ki so usmerjena na medorganizacijski trg (B2B).

Glavne ugotovitve:
Rezultati potrjujejo pozitiven odnos med CSR, usmerjeno v zaposlene, in dojemano uporabnostjo aktivnosti družbene odgovornosti za družbo, kupce in zaposlene (ne pa tudi dobavitelje). Da bi se povečala kakovost odnosov, bi morale biti aktivnosti družbene odgovornosti podjetij usmerjene na določene deležnike (stranke in zaposlene) in ne na družbo na splošno. V raziskavi smo potrdili tudi razlike med MSP in velikimi B2B družbami z nasprotnimi dojemanji glede predpostavk in posledic kakovosti odnosov.

Uporabna vrednost za podjetja:
Naše glavne ugotovitve raziskave kažejo, da zaposleni ne vidijo vrednosti družbene odgovornosti za zunanje deležnike (dobavitelje), kar je zanimivo, a hkrati zaskrbljujoče. Na trgu B2B opažamo vse večji konsenz, da mednarodni kupci od svojih dobaviteljev zahtevajo izpolnjevanje CSR pogojev npr. globalna podjetja, kot so Philips, Sony ali IBM, postavljajo CSR standarde za dele in komponente, ali primeri kot so Nike, ki je končalo 30-letno poslovno sodelovanje z Daewoo zaradi neizpolnjevanja CSR – vse zato, ker pomanjkanje občutljivosti dobaviteljev na družbeno odgovornost močno vpliva na zaupanje strank v izdelke kupcev. Vendar pa naše ugotovitve kažejo, da je notranja družbena odgovornost podjetij (torej odnos do zaposlenih, prepričanja in angažiranost) pomemben napovednik uspešnosti B2B podjetja, medtem ko zunanja družbena odgovornost podjetij bolj deluje kot odnosi z javnostmi in je pomembnejša za B2C podjetja, ki delujejo bližje končnemu potrošniku.

Revija objave:
Journal of Business Research, vol. 143, april 2022, str. 46-61

Rangiranje:
1A1

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja (slika spodaj)
1 – 17


Image gallery:

Related news

Publish your comment: