EF » EFnet » Gostovanja » Gost iz prakse Boštjan Vegelj, mag. posl. ved

Gost iz prakse Boštjan Vegelj, mag. posl. ved

19.05.2022

Pri predmetu Uvod v računovodstvo, ki ga v prvem letniku študijskega programa UPEŠ izvaja dr. Maja Zaman Groff, je v torek 17. maja predaval gost iz gospodarstva, Boštjan Vegelj, mag. posl. ved.

Boštjan Vegelj je Senior Controller v zavarovalnici Generali d.d., s področjem kontrolinga in finančne analize pa se je začel ukvarjati že po končanem študiju na Ekonomski fakulteti, ko je poklicno kariero začel v zavarovalnici KD življenje in nadaljeval v zavarovalnici Adriatic Slovenica.

Na predavanju je študentom pojasnil pomen analiziranja računovodskih izkazov za sprejemanje poslovnih odločitev z vidika različnih deležnikov. Pojasnil je pomen poslovodnega računovodstva za upravljanje podjetja, predvsem za obvladovanje tveganj in doseganje ciljev. Uporabno vrednost analiziranja računovodskih izkazov s pomočjo različnih kazalnikov je pojasnil z uporabo benchmark analize, s katero je  primerjal izbrane računovodske kazalnike zdrave družbe s konkurenčno družbo, nad katero je bil kasneje uveden stečajni postopek. V okviru primerjalne analize so študentje spoznali pomen »red flags« oz. kazalnikov, ki kažejo na povečana tveganja in napovedujejo neugodne trende na področju plačilne sposobnosti, solventnosti in donosnosti. Prikazal je tudi delovanje Qlik tehnologije, orodja za sistematičen prikaz rezultatov finančne analize in študentom pojasnil, kako dostopati do baze GVIN, na podlagi katere lahko tudi sami izvajajo podobne analize.

 

Gostu Boštjanu Veglju se najlepše zahvaljujem za izvedbo zanimivega in strokovnega predavanja in za njegovo energijo in željo, da svoje bogate delovne izkušnje prenaša na študente.

 

dr. Maja Zaman Groff


Image gallery:

Publish your comment: