EF » EFnet » Novice » Poletna šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani »Ljubljana Summer School, Take the Best from East & West« letos že triindvajsetič zapored odprla svoja vrata

Poletna šola Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani »Ljubljana Summer School, Take the Best from East & West« letos že triindvajsetič zapored odprla svoja vrata

11.07.2022

Ljubljana, 4. julij 2022. Letošnja mednarodna poletna šola Ekonomske fakultete v Ljubljani gosti preko 165 študentov iz več kot 47 visokošolskih institucij s celega sveta. V tritedenskem programu sodeluje 15 mednarodno priznanih predavateljev, ki bodo v sklopu petnajstih predmetov predavali in izobraževali študente iz 25 držav. V 20 letih smo gostili že več kot 4000 študentov. Ljubljanska poletna šola se tako uvršča med največje poletne šole s področja poslovnih in ekonomskih ved v Evropi. 

Ekonomska fakulteta že triindvajseto leto zapored odpira vrata mednarodni poletni šoli »Ljubljana Summer School, Take the Best from East & West«. Medtem ko se je prve poletne šole leta 2000 udeležilo 35 študentov iz petih držav, bo program letos gostil preko 165 dodiplomskih in podiplomskih študentov iz kar 47 visokošolskih inštitucij iz 25 držav celega sveta. Poletna šola je intenziven program v angleščini. Namenjena je tujim in slovenskim študentom ter vsem znanja željnim s področja vseh ved in stopenj znanja. Poletna šola ima dva programska sklopa: osrednji in časovno najobsežnejši je namenjen študiju. Program vključuje dodiplomske in podiplomske predmete s področja poslovnih ved, ekonomije, poslovnega prava in poslovne angleščine. Drugi del je namenjen spoznavanju slovenske kulture, običajev in turističnih znamenitosti.

Ljubljanska poletna šola je vsekakor stičišče številnih kultur in mednarodnih perspektiv, kar udeleženci vsako leto poudarijo kot izjemno osebno izkušnjo. James Thompson iz Združenih držav Amerike pravi: »Studying at a business and economics school which is top 1% in the world is going to open up so many opportunities for me. I can’t wait to finish the course and look back at the great memories made here.«

Intenzivni izobraževalni proces poteka v medkulturnih skupinah, s poudarkom na skupinskem delu in primerih iz prakse. Študenti ob koncu predavanj opravijo izpit, kar jim prinese kreditne točke, ki jih uveljavljajo na svoji matični šoli. Thomasa Braunwalderja, ki prihaja iz Švice, je pritegnilo: »It is a central place in Europe that is easy to reach and they offer it in summer holiday times. They offer many different courses to choose from.«

Domači in tuji predavatelji na Poletni šoli so strokovnjaki s področja ekonomije in poslovnih ved, pa tudi drugih družboslovnih področij. Poletne šole postajajo v svetu vse bolj razširjena oblika izobraževanja, saj postajajo del redne dejavnosti in tudi obveznost študentov, da določen del študijskih obveznosti preživijo v tujini.

Preko Poletne šole poteka tudi aktivno sodelovanje z obstoječimi in potencialnimi partnerskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami s celega sveta, saj ima EF široko mrežo več kot 200 mednarodnih partnerjev po vsem svetu. S krepitvijo internacionalizacije, kamor spada tudi organizacija poletne šole, fakulteta utrjuje svoje mednarodne povezave in razsežnosti. S svojo aktivno vlogo EF pomembno prispeva k utrjevanju in poglabljanju meduniverzitetnega sodelovanja.

V okviru Poletne šole poteka tudi Doktorska poletna šola, namenjena doktorskim študentom, mladim raziskovalcem in profesorjem. V dveh tednih se bo te poletne šole udeležilo preko 74 udeležencev iz 20 držav in 35 institucij.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: