EF » EFnet » Novice » Projekt HECAT

Projekt HECAT

04.10.2022

V četrtek, 29. 9. 2022, in v petek, 30. 9. 2022, je na Ekonomski fakulteti potekal sestanek partnerjev projekta HECAT, katerega vodja na EF je prof. dr. Marko Pahor. Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in Zavodom za zaposlovanje RS. Udeležili so se ga predstavniki vseh devetih partnerjev iz sedmih evropskih držav. Sestanek je imel dva osnovna vsebinska sklopa. Prvi del je bil namenjen dosedanjemu delu, predvsem analizi nedavno zaključenega pilotskega testiranja orodja »Moj trg dela«. Drugi del je bil namenjen načrtovanju dela v preostalem času trajanja projekta, predvsem izboljšavam omenjenega orodja ter drugem krogu testiranja marca 2023.


Image gallery:

Publish your comment: