EF » EFnet » Novice » IMB študenti so se odlično odrezali na Poslovni konferenci Portorož 2022 (PKP)

IMB študenti so se odlično odrezali na Poslovni konferenci Portorož 2022 (PKP)

22.11.2022

V okviru tradicionalne Poslovne konference Portorož (PKP), ki jo Ekonomska fakulteta UL že 24-tič zapored soorganizira skupaj s časnikom Finance, so študenti 29. generacije rednega magistrskega študija Poslovodenje in organizacija – IMB predstavili raziskavo z naslovom “METAVERSING THE CORPORATE STRATEGY: THE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF DIGITAL TRANSFORMATION”. Raziskavo so skupaj z mentorji izvedli v mesecih avgustu in septembru 2022, empirične ugotovitve pa so predstavljene v 14 člankih v okviru znanstvene monografije, katere uredniki so Polona Domadenik Muren, Tjaša Redek in Matjaž Koman.

Tema letošnje raziskave ponuja kvalitativen uvid v proces digitalne transformacije in spreminjanje poslovnih modelov podjetij na globalni ravni in v Sloveniji ter preobrazbo družbe kot celote. Pri tem so avtorji identificirali vpliv tehnoloških, poslovnih in družbenih dejavnikov na spreminjanje in oblikovanje novih poslovnih modelov v posameznih panogah, izzive na področju človeških resursov, ki se navezujejo na prakse nadgradnje obstoječih in pridobivanja novih kompetenc zaposlenih ter privabljanje talentov. V okviru raziskave je sodelovalo več kot 100 slovenskih podjetij ter 200 sogovornikov – predsedniki ali člani uprav in kadrovskimi managerji, poleg tega pa sta bili izvedeni tudi dve anketni raziskavi, ki sta analizirali spremembe v obnašanju kupcev in novih generacij zaposlenih.

Posebna zahvala gre tudi vsem mentorjem, in sicer Andreji Cirman, Barbari Čater, Tomažu Čatru, Poloni Domadenik Muren, Evi Erjavec, Daši Farčnik, Tanji Istenič, Matjažu Komanu, Hani Končan, Mateji Kos Koklič, Mitji Kovaču, Denisu Marinšku, Marku Pahorju, Tamari Pavasović Trošt, Tjaši Redek in Nadi Zupan.

 


Image gallery:

Related news

Publish your comment: