EF » EFnet » Novice » Predstavitev managementa v prometu

Predstavitev managementa v prometu

29.11.2022

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je v ponedeljek, 28. 11. 2022, potekal interaktivni študijski modul, kjer je mag. Jure Kostanjšek študentom in študentkam pri predmetu Temelji managementa predstavil management  varnosti v prometu v okviru projekta Raziskovanje procesa zagotavljanja celovitega managementa mikromobilnosti.

Na predavanjih so študentje in študentke spoznali AMZS – mobilnostni klub, ki ima 86 000 članov in je del številnih mednarodnih združenj. Poudarek predavanja je bil na trikotniku prometne varnosti, deležnikih v prometu, managementu sistema prometne varnosti, trendih v prometu in mikromobilnosti. Analiza je pokazala družbeno inovacijo v sistemu prometa od 1980-ih let v Sloveniji. Na  koncu predavanja so študentje in študentke bili povabljeni k delitvi svojih izkušenj v prometu in predlogom za izboljšanje varnosti v prometu, še posebej na področju mikromobilnosti.

Nosilci predmeta Temelji managementa, prof. dr.  Vlado Dimovski, prof. dr. Sandra Penger in izr. prof. dr. Judita Peterlin se zahvaljujemo - v svojem in imenu študentov in študentk – generalnemu sekretarju AMZS, mag. Kostanjšku za sodelovanje in proaktivno spodbujanje varovanja dragocenih (mladih) življenj v prometu.


Image gallery:

Publish your comment: