EF » EFnet » Novice » Pričetek aktivnosti v okviru projekta Velenje kot trajnostno mesto: izzivi in priložnosti (VETRAM)

Pričetek aktivnosti v okviru projekta Velenje kot trajnostno mesto: izzivi in priložnosti (VETRAM)

24.11.2022

V novembru smo pričeli z aktivnostmi v okviru študentskega projekta za trajnostni razvoj z naslovom Velenje kot trajnostno mesto: izzivi in priložnosti (VETRAM).

Projekt je zastavljen izrazito interdisciplinarno, saj v njem sodelujejo študenti Biotehniške (z magistrskega študijskega programa Krajinska arhitektura) ter Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (z dodiplomskih študijskih programov UPEŠ in VPŠ). Pod vodstvom prof. dr. Irene Ograjenšek (UL EF), doc. dr. Naje Marot in mladega raziskovalca Davida Klepeja (UL BF) ter Julijane Šumić (Mestna občina Velenje) študenti preučujejo socioekonomske in okoljske izzive trajnostnega upravljanja z mestom, ki ga močno zaznamuje dediščina rudarstva in industrije.

Uvodnima projektnima delavnicama v Ljubljani je v ponedeljek, 21. novembra 2022, sledil prvi delovni obisk v Velenju. Dopoldanski del je bil namenjen seznanitvi s prostorskimi vidiki ter projekti razvoja Velenja kot petzvezdične butične turistične destinacije. V popoldanskem delu pa so člani projektnega tima prisluhnili predavanjem predstavnikov Urada za družbene dejavnosti MOV, Mladinskega centra Velenje, SAŠA Inkubatorja ter Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje MOV.


Image gallery:

Publish your comment: