EF » EFnet » Novice » Študenti na ogledu podjetja Luka Koper

Študenti na ogledu podjetja Luka Koper

30.11.2022

V okviru predmeta Finančno računovodstvo je nosilka predmeta doc. dr. Mina Ličen v sodelovanju z Društvom študentov računovodstva in revizije ter podjetjem BDO Revizija 18. in 19. oktobra 2022 peljala skupino študentov na ogled podjetja Luka Koper in izvedla dvodnevno delavnico v Ankaranu z naslovom “Letno poročilo v praksi”.


Image gallery:

Publish your comment: