EF » EFnet » Novice » Študentski projekt za trajnostni razvoj – Pomagajmo.io

Študentski projekt za trajnostni razvoj – Pomagajmo.io

10.11.2022

V torek, 8.11.2022, je potekal prvi sestanek projektne skupine Študentskega projekta za trajnostni razvoj z naslovom: »Družbene inovacije za trajnostni razvoj: predlog poslovnega modela in načrta trženja za spletno platformo zbiranja sredstev za nevladne organizacije in organizacije socialne ekonomije«. Projektno skupino sestavljajo: pedagoški mentorici prof. dr. Barbara Čater, izr. prof. dr. Alenka Slavec Gomezel, delovni mentorici iz Zavoda Sopotniki gospa Janja Smrkolj in gospa Anu Kahuna ter podiplomski študenti podjetniška in trženja Mirna Germšek, Maja Ipavec, Mateja Makuc, Maja Savić, Blaž Sojer, Anže Škofic in Lara Tomše.

Projekt je namenjen pripravi poslovnega modela in načrta trženja za spletno platformo Pomagajmo.io, preko katere nevladne organizacije in organizacije socialne ekonomije lahko pridobivajo donacije komercialnih podjetij in posameznikov, ki želijo podpreti aktivnosti, ki imajo pozitiven družbeni in/ali okoljski vpliv. V trimesečnem projektu bo projekta skupina prispevala k trem ciljem trajnostnega razvoja: SDG 3 »Zdravje in dobro počutje«, SDG 9 »Industrija, inovacije in infrastruktura« ter SDG 17 »Partnerstva za doseganje ciljev«.


Image gallery:

Publish your comment: