EF » EFnet » Novice » EF UL razpisuje mesto »Country representative« na skupnem magistrskem programu Management turizma – EMTM, ki je oproščeno plačila šolnine

EF UL razpisuje mesto »Country representative« na skupnem magistrskem programu Management turizma – EMTM, ki je oproščeno plačila šolnine

15.12.2022

Z veseljem vas obveščamo, da je odprt poziv za prijavo na skupni magistrski program Management turizma oz. European Master in Tourism Management (EMTM) 2023-2025.  EMTM je 2-letni svetovni znani skupni magistrski program, ki se izvaja na treh univerzah, Univerzi na Južnem Danskem, Univerzi v Ljubljani ter Univerzi v Gironi.

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani pa ponuja eno mesto »Country representative« na skupnem magistrskem programu Management turizma oz. European Master in Tourism Management (EMTM). Nudimo kritje šolnine za celoten program EMTM. Predstavnik Slovenje bo na programu zadolžen za naloge, ki jih določi EMTM konzorcij. Več informacij in prijava pri Martini Sagir (martina.sagir@ef.uni-lj.si). Rok za prijavo je 30.4.2023, in sicer preko spletne strani www.emtmmaster.net

Študenti sledijo obvezni shemi mobilnosti, že od prvega semestra v Koldingu na Danskem, kjer se na napredni ravni uvajajo v konceptualizacijo razvoja turizma s posebnim poudarkom na trajnosti, inovacijah, strateškem komuniciranju in vodenju projektov. V drugem semestru se študentje preselijo v Ljubljano, kjer se seznanijo s političnimi instrumenti, kazalniki in orodji upravljanja, ki so na voljo za oblikovanje turistične politike in strategije, s poudarkom na okoljskih vprašanjih pri razvoju turizma. Tretji semester v Gironi v Kataloniji (Španija) študentje postanejo kompetentni za učinkovito izvajanje turizma s posebnim poudarkom na upravljanju turističnih podjetij, destinacij in organizacijskih mrež. Četrti semester je namenjen izključno zaključku magistrskega dela. Po uspešno opravljenih vseh štirih semestrih študentom podelijo skupno diplomo. Na program sprejmemo vsako leto 35 študentk in študentov, ki prihajajo iz različnih koncev sveta, program se izvaja samo v angleškem jeziku. Vabljeni, da si preberete več o programu ter o prijavi na spletni strani  https://www.emtmmaster.net/


Publish your comment: