EF » EFnet » Novice » Raziskovalni dan EF 2022

Raziskovalni dan EF 2022

09.12.2022

V petek, 9. decembra, je potekal Raziskovalni dan Ekonomske fakultete. Veseli smo, da smo se na dogodku spet družili v živo. Udeležence sta najprej pozdravila dekanja EF prof. dr. Metka Tekavčič in rektor UL prof. dr. Gregor Majdič. O temi Raziskovanje na EF: Inovacije za trajnost in družbeni vpliv je v nadaljevanju spregovoril prodekan EF prof. dr. Miha Škerlavaj.

Na dogodku smo podelili raziskovalne nagrade Ekonomske fakultete za leto 2021 in prisluhnili gostu, ki smo ga posebej za naš dogodek povabili z INSEADA, prof. Spencerju Harrisonu, ki je predaval na temo Dirty Innovation: How Gross, Disgusting, and Off-limits Ideas Can Save the World. V pogovoru z gostom sta sodelovala doc. dr. Tanja Istenič in izr. prof. dr. Matej Černe, vodila ga je Anja Hlača Ferjančič.
Nagrado EF za najboljše znanstvene članke, objavljene v letu 2021, so prejeli avtorji izr. prof. dr. Vasja Rant, prof. dr. Matej Marinč, asist. Jan Porenta, mag. ekon. ved, izr. prof. dr. Igor Lončarski in prof. dr. Vesna Žabkar za naslednje članke:

Priznanja EF za najboljše znanstvene članke, objavljene v letu 2021, so prejeli avtorji: asist. dr. Iana Bilynets, prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, doc. dr. Anton Manfreda, asist. Klara Ljubi, mag. posl. ved, prof. dr. Aleš Groznik, izr. prof. dr. Matej Černe, prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, prof. dr. Robert Kaše, asist. dr. Riste Ichev, prof. dr. Peter Trkman in prof. dr. Marko Košak za naslednje članke:

 • BILYNETS, I., KNEŽEVIĆ CVELBAR, L., Dolnicar, S. (2021). The shuttle bus survey: achieving higher response rates in (longitudinal) guest surveys. Annals of tourism research, 86, 102962.
 • KNEŽEVIĆ CVELBAR, L., Grün, B., Dolnicar, S. (2021) „To clean or not to clean?“: reducing daily routine hotel room cleaning by letting tourists answer this question for themselves. Journal of travel research, 60(1), 220-229.
 • MANFREDA, A., LJUBI, K., GROZNIK, A. (2021). Autonomous vehicles in the smart city era: an empirical study of adoption factors important for millennials. International journal of information management, 58, 102050.
 • Vogel, B., Reichard, R. J., Batistič, S., ČERNE, M. (2021). A bibliometric review of the leadership development field. Leadership quarterly, 23(5), 101386.
 • Drašček, M., REJC BUHOVAC, A., Mesner-Andolšek, D. (2021). Moral pragmatism as a bridge between duty, utility, and virtue in managers‘ ethical decision-making. Journal of business ethics, 172(4), 803-819.
 • Bagdadli, S., Gianecchini, M., Andresen, M., Cotton, R., KAŠE, R., et al. (2021). Human capital development practices and career success: the moderating role of country development and income inequality. Journal of organizational behavior, 42(4), 429-447.
 • Knoll, M., Götz, M., Adriasola, E., Bogilović, S., ČERNE, M., et al. (2021). International differences in employee silence motives: scale validation, prevalence, and relationships with culture characteristics across 33 countries. Journal of organizational behavior, 42(5), 619-648.
 • ICHEV, R. (2021). Stock price reaction to appointment of a chief health officer during COVID-19 (2021). Journal of behavioral and experimental finance, 31, 100541.
 • Briscoe, J. P., KAŠE, R., Dries, N., Dysvik, A., et al. (2021). Here, there, & everywhere: development and validation of a cross-culturally representative measure of subjective career success. Journal of vocational behavior, 130, 103612.
 • Trkman, M., POPOVIČ, A., TRKMAN, P. (2021). The impact of perceived severity on intention to use voluntary proximity tracing applications. International journal of information management, 61, 102395.
 • Ćehajić, A., KOŠAK, M. (2021). Macroprudential measures and developments in bank funding costs. International review of financial analysis, 78, 101943.
 • Bunjak, A., ČERNE, M., POPOVIČ, A. (2021). Absorbed in technology but digitally overloaded: interplay effects on gig workers‘ burnout and creativity. Information & management, 58(8), 103533.

Image gallery:

Publish your comment: