EF » EFnet » Novice » Vloga motivacije pri profesionalni karieri plesne mojstrice in managerke Katarine Venturini Küzmič

Vloga motivacije pri profesionalni karieri plesne mojstrice in managerke Katarine Venturini Küzmič

14.12.2022

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je v sredo, 14. 12. 2022, potekal interaktivni študijski modul, kjer je podjetnica, managerka, plesna mojstrica, učiteljica in šampijonka, gospa Katarina Venturini Küzmič, mednarodnim študentom in študentkam pri predmetu Management predstavila svojo osebno in profesionalno pot.

Na predavanjih so študentje in študentke spoznali vzpone in padce na njeni bogati plesni poti, izpostavljeno pa je bilo tudi razmerje med talentom in trudom, saj so študentke in študentje med semestrom pri predmetu na vajah brali letošnjo knjižno izbranko Ekobralne značke EF UL - Grit (Angela Duckworth), pa so še osebno spoznali svetovno šampijonko, ki je s predanim treningom in ljubeznijo do plesa napredovala do mojstrstva v svojem poklicu in poslanstvu, ki ga sedaj prenaša na plesne učence in učenke v svoji plesni šoli Plesna zvezda.

Nosilci predmeta Temelji managementa, prof. dr.  Vlado Dimovski, prof. dr. Sandra Penger in izr. prof. dr. Judita Peterlin se zahvaljujemo – v svojem in imenu mednarodnih študentov in študentk – gostujoči predavateljici, gospe Katarini Venturini Küzmič za navdihujočo delitev svoje življenjske in profesionalne poti in želimo še veliko veselja pri delitvi čara plesa.

 

foto:  Juuso Kallio

 

 


Image gallery:

Publish your comment: