EF » EFnet » EF raziskave » Inovacije v managementu kot spodbujevalke uspešnosti podjetij v kontekstu Industrije 4.0: longitudinalna večsektorska analiza z več virov

Inovacije v managementu kot spodbujevalke uspešnosti podjetij v kontekstu Industrije 4.0: longitudinalna večsektorska analiza z več virov

20.03.2023

Avtorji objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili?

Kako Industrija 4.0 uokvirja vplive investicij v podjetjih na uspešnost, ter ali so vplivi vlaganj v ljudi in opremo odvisni od inovacij v managementu.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Rezultati longitudinalne večsektorske analize z več virov na 157 izvozno usmerjenih proizvodnih podjetij, ki je zajela obdobje 14. let (1791 opazovanj, vključenih v analizo) so pokazali, da podjetja, ki več vlagajo v tehnologijo, te investicije komplementirajo tudi z vlaganji v ljudi, kar tekom let vodi do višje stopnje uspešnosti. Faza sofisticiranosti Industrije 4.0 moderira omenjeno posredno razmerje; podjetja, ki so bolj napredna v smislu tehnološke sofisticiranosti lahko znižajo svoje stroške dela in ohranijo uspešnost na temelju tehnologije.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Zamenljivost tehnologije in človeških virov kot temelj konkurenčne prednosti in uspešnosti preko let. Relativno šibka moderacijska vloga inovacij v managementu, šibkejša od vloge tehnološke naprednosti.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Managerjem podjetij na najvišjem nivoju, inovacijskim managerjem, snovalcem inovacijskih in tehnoloških politik.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Raziskava je longitudinalna in na ta način njeni rezultati morda bolj robustni v smislu napovedovanja vzročno-posledičnih povezav. Gre predvsem za razumevanje pomena tehnologije ter inovacij v managementu kot komplementa investicijam za spodbujanje uspešnosti podjetij.

Ključne besede:

  • Industrija 4.0
  • uspešnost podjetij
  • inovacije v managementu
  • tehnologija
  • ljudje – človeški viri

Rangiranje:
JCR(2021): Q4 / AJG: 2 / EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
  • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
  • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja

Prispevek je objavljen v:
Innovation: Organization & Management (Taylor & Francis)

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate na povezavi:

Management innovation as an enabler of firm performance in the context of Industry 4.0: a longitudinal multi-source, multi-sector analysis

cilji


Related news

Publish your comment: