EF » EFnet » EF raziskave » Vloga družbenih dejavnikov in pomislekov glede zasebnosti v privzemanju avtonomnih vozil

Vloga družbenih dejavnikov in pomislekov glede zasebnosti v privzemanju avtonomnih vozil

21.03.2023

Avtorja objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila?

Raziskovalno vprašanje ni bilo formalno zastavljeno, zanimalo pa naju je, kateri dejavniki vplivajo na tvorjenje odnosa/stališča (attitude) do avtonomnih vozil in kako to vpliva na namero posameznika za privzem avtonomnih vozil. V naslovu pa sta poudarjena družbeni dejavniki in zasebnost kot dva dejavnika, ki sta manj preučevana v literaturi in katerih vpliv je bilo zanimivo preveriti.

Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave?

Ugotovila sva, da na posameznikovo dojemanje splošnih pomislekov glede avtonomnih vozil vplivata zaznava varnosti in zasebnosti. Poleg dojemanja splošnih pomislekov bo posameznik oblikoval svoje stališče do avtonomnih vozil še glede na svojo tehnološko navdušenost, družbene dejavnike, zaznane koristi in spodbude iz okolja, pozitivno oblikovano stališče pa bo vodilo do višje namere za privzem avtonomnega vozila.

Kaj vaju je v procesu raziskovanja presenetilo?

Presenetljiv je bil sicer statistično značilen, a ne visok vpliv pomislekov glede varnosti na pomisleke glede avtonomnih vozil. Nekaj potencialnih pojasnil sva podala v članku, a bi bilo v prihodnjih raziskavah zanimivo poiskati in podrobneje preučiti razloge za tak rezultat.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Ugotovitve so namenjene deležnikom avtomobilske industrije od proizvajalcev do vladnih in lokalnih oblasti ter drugih. Zavedanje, da so pomisleki lahko večji od zaznanih koristi nakazuje, da se morajo pri aktivnostih za širše sprejetje/privzem avtonomnih vozil osredotočati tako na pozitivni kot na negativni vidik, med katerimi so varnost, zasebnost in drugi pomisleki (varnost je še vedno pomembnejša od zasebnosti). Vseeno pa se pogosto v ospredje postavljajo koristi, ki jih končni uporabniki lahko razumejo in podpirajo, a ne morejo premostiti pomislekov, zato niso pripravljeni na sprejetje. Poleg tega lahko vladni organi podprejo sprejemanje z ustreznimi ukrepi (npr. spodbude, ustrezen pravni okvir). Ugotovitev, da posamezniki oblikujejo stališče do avtonomnih vozil glede na poglede in dejanja bližnjih (družbeni dejavniki), in ugotovitev, da posameznikova tehnološka navdušenost pozitivno vpliva na tvorjenje stališča do avtonomnih vozil, lahko proizvajalcem avtonomnih vozil pomaga pri usmerjanju trženjskih aktivnosti.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vajine raziskave v 5 ali 10 letih?

V prihodnosti bo vse več področjih vsaj do določene mere avtonomnih ali avtomatiziranih, zato je pomen najine raziskave v izboljšanju razumevanja zaznavanja avtonomnih vozil potencialnih uporabnikov danes. Prikazane ugotovitve so izhodišče za razvoj in ključne za napredek v panogi, če želimo avtonomna vozila približati ljudem, poleg tega pa odpirajo možnosti za nadaljnje raziskave, ki bi podrobneje preučile posamezne vidike privzemanja avtonomnih vozil. Omeniti je smiselno tudi, da je raziskava delana na vzorcu milenijcev, ki bodo v prihodnjih desetletjih glavna delovna sila in potrošniki, zato njihov pogled na avtonomna vozila nosi pomembno vrednost za nadaljnji razvoj.

Ključne besede:

  • avtonomna vozila
  • privzemanje avtonomnih vozil
  • pametna mobilnost
  • varnost in zasebnost v mobilnosti
  • sodobne tehnologije

Rangiranje:
JCR(2021): Q1 / AJG: 2 / EF: A

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
  • SDG 11 – trajnostna mesta in skupnosti

Prispevek je objavljen v:
Transport policy (Elsevier)

Do vsebine prispevka lahko z lokacij EF prosto dostopate na povezavi:

Role played by social factors and privacy concerns in autonomous vehicle adoption

(v primeru oddaljenega dostopa je potrebna prijava – info)

cilji


Related news

Publish your comment: