EF » EFnet » EF raziskave » Osmišljanje vodenja sprememb: naproti narativnemu procesnemu modelu

Osmišljanje vodenja sprememb: naproti narativnemu procesnemu modelu

15.03.2023

Avtorja objave:

  • Antonio Sadarić, doktorski študent, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila?

Kako in na kakšen način uspešni voditelji sprememb s pripovedovanjem zgodb prepričajo prejemnike sprememb v sprejetje organizacijskih sprememb?

Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave?

Najin pristop se opira na ključne teoretske perspektive družbene kognitivne teorije in sorazmernih interdisciplinarnih ugotovitev kot podlage za narativni procesni model vplivnega vedenja vodij sprememb. Najin model vključuje predloge o tolmačenju ideoloških sprememb s strani vodje sprememb, kot tudi o procesu osmišljanja in dajanja smisla vodje sprememb. Na koncu trdiva, da prepričevalna komunikacijska prizadevanja voditelja sprememb temeljijo na vodjevi narativni inteligenci in vplivu, ki spodbujata oblikovanje navezanosti prejemnika spremembe.

Kaj vaju je v procesu raziskovanja presenetilo?

Ta raziskava je konceptualna, zato izid ni nujno presenetljiv, vendar je najin pristop vključeval presenetljivo interdisciplinarno perspektivo. Za razliko od prevladujoče literature, ki se osredotoča predvsem na organizacijsko vedenje, predlagava perspektive iz razvojne psihologije, jezikoslovja, politologije, potrošniške psihologije in verskih študij.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Vodje sprememb različno velikih projektov, ki se soočajo z izzivi vodenja organizacijskih sprememb.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vajine raziskave v 5 ali 10 letih?

Upava, da bo ta raziskava napredovala v pogovoru o vodenju sprememb v smeri čustvenega procesa voditeljev, za razliko od prevladujočega toka literature, ki se osredotoča na proces osmišljanja prejemnikov sprememb.

Ključne besede:

  • vodenje sprememb
  • prepričljiva komunikacija
  • narativni procesni model
  • socialna kognitivna teorija

Rangiranje:
AJG: 1 / EF: C

Cilja trajnostnega razvoja (SDGs), ki ju članek nagovarja:

  • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
  • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
Economic and business review

Prispevek je v angleškem jeziku v celoti prosto dostopen na povezavi:

Giving sense to change leadership: towards a narrative-based process model

cilji


Related news

Publish your comment: