EF » EFnet » EF raziskave » Psihološke in sociološke determinante podjetniških namer in vedenja

Psihološke in sociološke determinante podjetniških namer in vedenja

24.04.2023

Avtorja objave:

  • Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Jasna Auer Antončič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila?

Kakšno vlogo imajo osebnostne značilnosti, družinsko podjetniško ozadje in lokalno podporno podjetniško ozadje podjetnikov pri podjetniških namerah in vedenju?

Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave?

Ta raziskava je pokazala, da je lahko več osebnostnih in socioloških dejavnikov pomembnih za podjetništvo, ko gre za ustanovitev podjetja. Najpomembnejši so bili velikih pet osebnostnih dejavnikov odprtost, ekstravertnost in nesprejemlijvost ter v manjši meri čustvena stabilnost (nenevroticizem) in vestnost. Druga najpomembnejša skupina dejavnikov so bile specifične motivacijske značilnosti podjetniška samoučinkovitost, notranje mesto nadzora in nagnjenost k tveganju. Sociološki dejavniki so bili za ustanovitev podjetja veliko manj pomembni kot psihološki.

Kaj vaju je v procesu raziskovanja presenetilo?

Sociološki dejavniki so se izkazali za občutno manj pomembne od psiholoških.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Podjetnikom in managerjem MSP ter ljudem, ki vstopajo ali želijo vstopiti v podjetništvo oz. ustanoviti podjetje; izobraževalnim inštitucijam; raziskovalcem podjetništva in managementa MSP; študentom; oblikovalcem gospodarskih in izobraževalnih politik.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vajine raziskave v 5 ali 10 letih?

Predlagamo, da se snovalci izobraževalnega sistema posvetijo oblikovanju izobraževalnih programov in vsebin, ki bodo spodbujale osebnostni razvoj, predvsem odprtost (npr. ustvarjalnost in domišljija ter filozofsko, intelektualno in globoko razmišljanje) in ekstravertnost (npr. zgovornost, drznost, energija, nebrzdano razmišljanje in nesramežljivost) ter po možnosti poudarile pozitivno vlogo sociološkega dejavnika lokalnega poslovnega okolja.

Ključne besede:

  • osebnostne lastnosti
  • sociološko ozadje
  • MSP
  • podjetnik
  • podjetništvo

Rangiranje:
JCR(2021): Q1 / AJG: 1 / EF: A

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 4 – kakovostno izobraževanje
  • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
  • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
Frontiers in psychology (Frontiers Research Foundation)

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate s povezave:

Psychological and sociological determinants of entrepreneurial intentions and behaviors

cilji


Related news

Publish your comment: