EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv heterogenosti deležnikov na povezavo med družbeno odgovornostjo podjetja in finančno uspešnostjo

Vpliv heterogenosti deležnikov na povezavo med družbeno odgovornostjo podjetja in finančno uspešnostjo

21.04.2023

Avtorja objave:

  • Simon Čadež, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Adriana Galant, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism

***

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila?

Ali na povezavo med družbeno odgovornostjo in finančno uspešnostjo podjetij vpliva, do katerih deležnikov so podjetja družbeno odgovorna?

Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave?

V nasprotju s hipotezo je povezava pozitivna tako za transakcijske kot netransakcijske deležnike podjetja.

Kaj vaju je v procesu raziskovanja presenetilo?

Čeprav netransakcijski deležniki ne morejo direktno vplivati na finančno uspešnost podjetja s svojimi ekonomskimi izbirami, ima tudi družbena odgovornost do teh deležnikov pozitiven vpliv na uspešnost, kar pripisujemo učinku prelivanja.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Vsem podjetjem in vsem deležnikom podjetij.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vajine raziskave v 5 ali 10 letih?

Družbena odgovornost podjetja je koristna ne samo za deležnike, ampak tudi podjetja sama.

Ključne besede:

  • družbena odgovornost podjetja
  • finančna uspešnost
  • deležniki
  • teorija deležnikov

Rangiranje:
JCR(2021): Q4 / EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
  • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
  • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja

Prispevek je objavljen v:
Društvena istraživanja (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate s povezave:

The role of stakeholder heterogeneity in the corporate social responsibility – corporate financial performance relationship

cilji


Related news

Publish your comment: