EF » EFnet » Gostovanja » Gostujoče predavanje pri predmetu Stroškovno računovodstvo

Gostujoče predavanje pri predmetu Stroškovno računovodstvo

17.05.2023

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo, ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar v 3. letniku računovodske smeri na dodiplomskem študiju UPEŠ in VPŠ programa, je v torek, 16. maja 2023 kot gostujoča predavateljica predavala gospa Štefka Eržen iz podjetja Seyfor s predavanjem Pogled na pomen spremljanja in razporejanja stroškov.

Gostujoča predavateljica Štefka Eržen je študentom predstavila pogled na pomen vsebin stroškovnega računovodstva z vidika strokovnjaka za uvajanje in posodobitev informacijskih sistemov za spremljanje poslovanja. Uvodoma je predstavila podjetje Seyfor, d.o.o., ki je ponudnik različnih informacijskih sistemov za spremljanje poslovanja (Opis, SAOP, Minimax, Vasco) za podjetja v različnih panogah, ki jih trži v Sloveniji in drugih državah jugo-vzhodne Evrope.

V svojem predavanju je izpostavila zavedanje o pomenu podrobnega spremljanje in razporejanja stroškov za potrebe poslovodnega poročanja, vzpostavitev nadzora nad stroški, priprave poročil o uspešnosti poslovanja po proizvodih, stroškovnih mestih, organizacijskih enotah, trgih, sodelavcih ipd.

V predavanje je vključila tudi praktični primer knjiženja prejetih računov za stroške storitev in obračuna stroškov plač ter njihovega razporejanja na stroškovna mesta. Na koncu predavanje je prikazala pripravo in pomen različnih poročil za poslovodstvo podjetja.


Image gallery:

Publish your comment: