EF » EFnet » Napovedujemo » Natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije

Natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije

23.05.2023

V letošnjem letu Borzen, slovenski operater trga z elektriko, pod okriljem blagovne znamke Trajnostna energija, ki deluje na področju informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkovite rabe energije, nadaljuje s spodbujanjem študentov, da se aktivno vključijo v reševanje izzivov trajnostne energetike in prehoda v nizkoogljično družbo. Zato smo objavili že četrti natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije.

SODELOVANJE NA NATEČAJU
Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki so ali pa še bodo zaključile magistrski študijski program ter so oz. bodo svoje magistrsko delo uspešno zagovarjale v obdobju od 1. oktobra 2021 do 30. junija 2023.

Najboljše magistrsko delo s področja učinkovite rabe energije in/ali obnovljivih virov energije bo nagrajeno s 3.000 evri in deležno javnega priznanjaTeme trajnostne energetike so tako rekoč vpletene v vsa področja človekovega delovanja. Imajo vpliv na okolje in družbo ter se dotikajo številnih vidikov – psihološki, arhitekturni, sociološki, pedagoški, geografski, strojni, ekonomski…

Prijave zbiramo vse do 3. julija 2023 preko spletne strani www.trajnostnaenergija.si, kjer so na voljo tudi vse ostale informacije v zvezi z natečajem.

Vaša fakulteta predstavlja pomemben gradnik slovenske družbe, z delovanjem pa pomembno soustvarjate prihodnost, za katero vsi želimo, da bi bila čim bolj trajnostna. Prosimo vas, da vabilo in informacije v zvezi z natečajem posredujete vsem, ki bi jih sodelovanje na natečaju utegnilo zanimati ter tako zagotovite javno priznanje tudi vaši fakulteti. Letak o natečaju, za katerega prosimo, da ga izobesite na oglasne deske fakultete, je dostopen na portalu Trajnostna energija.


Publish your comment: