EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv modrosti in poguma na prisotenje in odsotenje pri delu: Posredniška vloga čuječnosti

Vpliv modrosti in poguma na prisotenje in odsotenje pri delu: Posredniška vloga čuječnosti

06.06.2023

Avtorica objave:

Melita Balas Rant, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Transformacija je ključen proces korenitega preoblikovanja, kateremu so danes izpostavljene številne organizacije, pa tudi posamezniki. Prisotenje in odsotenje sta novi pojavni obliki odnosa zaposlenih do dela, ki določata zmožnost transformacije posameznika in organizacije.

Modrost, pogum in čuječnost predstavljajo pomembno obliko pozitivnega psihološkega kapitala zaposlenih, ki prispeva k uspevanju posameznika in organizacij.

Namen raziskave je preučiti, kako modrost in pogum zaposlenih vplivata na prisotenje in odsotenje pri delu ter, ali čuječnost posreduje pri tem vplivu.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Modrost in pogum zaposlenih sta dve obliki pozitivnega psihološkega kapitala, ki pa imata ravno nasproten vpliv na prisotenje in odsotenje pri delu.

Modrost povečuje prisotenje pri delu in znižuje odsotenje. Pogum povečuje odsotenje pri delu in zmanjšuje prisotenje.

Vendar čuječnost zmanjša pozitivni vpliv modrosti na prisotenje pri delu, hkrati pa omili negativni vpliv poguma na odsotenje pri delu.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Najbolj me je presenetilo, da pozitivni psihološki kapital zaposlenih nima jasnega učinka na povečanje prisotenja pri delu in zmanjšanje odsotenja.

Pozitivni psihološki kapital je potrebno pri zaposlenih premišljeno razvijati, saj več poguma, več modrosti in več čuječnosti pri zaposlenih ni nujno dobra popotnica, ko želi organizacija izvesti korenite organizacijske spremembe.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Nosilcem organizacijskih sprememb, kadrovnikom in trenerjem za poslovodstvo.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Rezultati raziskave so izhodišče za nov diskurz, kaj so zaželene psihološke kvalitete zaposlenih, v času ko bo mnogo del nadomestila umetna inteligenca in bo samo-transformacija posameznika in organizacij edina stalnica.

Ključne besede:

  • pozitivno organizacijsko vedenje
  • človeške vrline
  • prisotenje
  • odsotenje
  • čuječnost

Rangiranje:

  • AJG: 1
  • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SGD 3 – zdravje in dobro počutje
  • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
  • SDG 17 – partnerstva za doseganje ciljev

Prispevek je objavljen v:
Economic and business review

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate s povezave:

The impact of wisdom and courage on presencing and absencing at work: the mediating role of mindfulness

cilji


Related news

Publish your comment: