EF » EFnet » EF raziskave » Netenje kreativne iskrice: Kako avtentično vodenje in izmenjava med vodjo in sledilcem spodbujata proaktivnost in ustvarjalnost zaposlenih

Netenje kreativne iskrice: Kako avtentično vodenje in izmenjava med vodjo in sledilcem spodbujata proaktivnost in ustvarjalnost zaposlenih

19.06.2023

Avtorji objave:

 • John J. Sumanth, Wake Forest University, School of Business
 • Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Sean T. Hannah, Wake Forest University, School of Business
 • Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta & BI Norwegian Business School

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kako avtentično vodenje in izmenjava med vodjo in sledilcem spodbujata proaktivnost in ustvarjalnost zaposlenih?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Avtentično vodenje pozitivno vpliva na ustvarjalnost zaposlenih preko spodbujanja njihove proaktivnosti. Pomemben moderator tega indirektnega razmerja je izmenjava med vodjo in sledilcem, ki dodatno poveča pozitivne povezave med avtentičnim vodenjem, proaktivnostjo in ustvarjalnostjo. Pomembno je tudi, da vpliv avtentičnega vodenja drži tudi onkraj vpliva etičnega stila vodenja.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Ravno presenetilo nas ni, je pa dodana vrednost za področje preučevanja vodenja predvsem ugotovitev, da avtentično vodenje in izmenjava vodja-sledilec sovplivata pri spodbujanju proaktivnih vedenj zaposlenih. Ter da je potrebna velika mera specifike in natančnosti pri preučevanju, teoretičnem specificiranju, merjenju in opisovanju posameznih stilov vodenja in pa vključevanje več stilov vodenja v isti raziskovalni model.

Posebej zanimivo je morda tudi dejstvo, da smo s soavtorjem Johnom Sumanthom iz ZDA začeli sodelovanje pri osnovni ideji za ta članek (preučevanje razmerja med avtentičnim vodenjem in ustvarjalnostjo) že leta 2011 po tem, ko nas je z Johnom povezal Adam Grant. V vmesnem času smo prejeli samo eno zavrnitev tega članka, precej pa pivotirali z idejo, naredili precej različnih eksperimentalnih in terenskih študij, pa tudi veliko prokrastinirali.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Vodjem in oblikovalcem konteksta za spodbujanje ustvarjalnosti v organizacijah.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Naše ugotovitve predvsem izpostavljajo pomen preučevanja več stilov vodenja hkrati, dodajajo pa pomembne specifike k razumevanju odnosa med vodenjem in ustvarjalnostjo zaposlenih.

Ključne besede:

 • ustvarjalnost
 • vodenje
 • avtentično vodenje
 • proaktivnost
 • izmenjava vodja-sledilec

Rangiranje:

 • JCR(2021): Q3
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
Journal of leadership & organizational studies (Sage)

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate s povezave:

Fueling the creative spark: How authentic leadership and LMX foster employees’ proactive orientation and creativity

cilji


Related news

Publish your comment: