EF » EFnet » Gostovanja » Gostje pri predmetu Ekonomika energetike

Gostje pri predmetu Ekonomika energetike

01.06.2023

Pri podiplomskem predmetu Ekonomika energetike (nosilci prof. dr. Nevenka Hrovatin, izr. prof. dr. Matej Švigelj in prof. dr. Jelena Zorić) so imeli študenti na predavanjih priložnost prisluhniti tudi gostom iz prakse.

V sredo, 10. maja 2023, je študentom predaval Jan Bohinec, vodja službe za analizo trgov in portfelja v družbi GEN-I (slika spodaj). Temi predavanj sta bili poslovni modeli v energetiki in vpliv rusko-ukrajinske vojne na energetski sektor. Gost je pozornost slušateljev pritegnil z nazornim prikazom tranzicije energetske dejavnosti od vertikalno organiziranega monopolnega sektorja v decentraliziran konkurenčni sektor, kjer so se pojavile številne priložnosti za ponujanje inovativnih rešitev v okviru novih poslovnih modelov (samooskrba, energetske kooperative v proizvodnji iz obnovljivih virov energije, storitve agregatorjev in prilagajanja odjema, itd.). Predstavil je tudi vpliv pandemije in rusko-ukrajinske vojne na cenovna gibanja na energetskih trgih.

V ponedeljek, 15. maja 2023, je študentom predaval mag. Borut Rajer, direktor družbe Borzen. Predstavil je pomen in značilnosti posameznih vrst obnovljivih virov energije (OVE), stanje na področju rabe OVE v EU in svetu ter cilje EU na področju spodbujanja OVE. Poleg tega je študente seznanil tudi z možnostmi ter izzivi vključitve OVE na trg z električno energijo in analizo podpornih shem v EU za proizvodnjo električne energije iz OVE.

V sredo, 17. maja 2023, smo gostili dr. Miho Riharja, svetovalca poslovodstva za energetsko transformacijo v podjetju Merkur trgovina, ki je študentom predstavil področji elektromobilnosti in storitve mobilnosti. V prvem sklopu predavanj o e-mobilnosti smo dobili vpogled v trende na tem področju, napovedi rasti prodaje električnih vozil, primerjavo med učinkovitostjo vozil glede na pogon in stanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil. V drugem sklopu predavanj je dr. Rihar predstavil storitve mobilnosti in premik od lastništva k (so)uporabi vozil, vpliv vpeljave avtonomnih vozil na storitve mobilnosti ter razvoj novih poslovnih modelov. Izvedeli smo, da bo prihodnost na segmentu osebnih vozil skoraj zagotovo samo v elektriki in da bo trg storitev mobilnosti eden najhitreje rastočih v prihodnjem desetletju.


Publish your comment: