EF » EFnet » Napovedujemo » Novo v Galeriji EF | Davorin Babič »ONKRAJ PROGRAMLJIVEGA // enkratno * neponovljivo«

Novo v Galeriji EF | Davorin Babič »ONKRAJ PROGRAMLJIVEGA // enkratno * neponovljivo«

20.06.2023

Julija  in avgusta 2023 si bomo ogledali razstavo umetnika Davorina Babiča.

Davorin Babič, rojen 1968, je učitelj več strokovnoteoretičnih predmetov medijske produkcije na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana. Mednje sodijo medijsko oblikovanje, kreativno kodiranje in programiranje digitalnih medijev. Slednja, ki z dodatnim naborom splošnih znanj sodita v odprti kurikul v skladu z interesi delodajalcev ali dijakov, povezuje po eni strani s pragmatizmom in logiko, po drugi pa z umetnostjo in ustvarjalnostjo. In ravno kreativno kodiranje je tisto, kjer se srečata samoizražanje in logika, da tvorita edinstveno in precej lepo obliko sodobne umetnosti, kjer je izrazno pomembnejše od funkcije. Poleg tega lahko kreativno kodiranje obravnavano kot izkustveno dejavnost, ki ustvarja in zahteva kreativno in kritično mišljenje. In ravno to dejstvo ga je navedlo, da skuša prikazati ta vzajemni odnos med surovo programsko kodo v določenem razvojnem okolju in njenim produktom — ploskovnim digitalnim generativnim podobotvorjem.

V večletni poučevalski praksi se je udeležil različnih aktivnosti, s katerimi je predstavljal svoje pedagoško delo v omenjenih strokovnoteoretičnih predmetih na področju digitalizacije v poučevalskih namenih: mednarodne in domače konference, izpeljava kreativnih učnih delavnic in podobno.

»Digitalna generativna umetnost, kamor sodi digitalna generativna proceduralna grafika,  je rezultat vedno znova uporabljenega končnega števila korakov v nekem iterativnem procesu, a hkrati tudi rezultat gladkega ravnovesja med človeškim nadzorom in popolno entropijo (od psevdo-naključnosti do realnega generatorja naključnih števil). Različne izvedbe teh iterativnih procesov rezultirajo vrsto ploskovno vizualnih kompozicijskih struktur, estetska merila same umetnosti pa so odvisna od naključnosti in verjetnosti, zaradi česar je vsaka vizualizacija edinstvena.

Digitalna generativna proceduralna grafika se napaja iz računalniške kode in je relativno nov pristop v polju ustvarjanja, v katerem ustvarjalec/koder skozi gradnike subjektivnosti z definiranjem različnih parametrov in ukazov uresničuje konceptualno idejo. Vrednost  digitalne generativne proceduralne grafike temelji na prepletu med vgrajenimi atributi z različnimi stopnjami programske preprostosti in tem, kako se ti gradniki združijo na način, ki je kljub vizualni kompleksnosti estetski in prijeten.«

Davorin Babič

Razstavo si lahko ogledate julija in avgusta v prostorih Galerije EF.

Vljudno vabljeni!


Image gallery:

Publish your comment: