EF » EFnet » EF raziskave » Proti podnebnim spremembam s pomočjo boljšega okvirjanja komunikacije? Eksperiment na temo prostovoljne izravnave ogljika

Proti podnebnim spremembam s pomočjo boljšega okvirjanja komunikacije? Eksperiment na temo prostovoljne izravnave ogljika

19.06.2023

Avtorici objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Ali okvirjanje poziva k prostovoljni izravnavi ogljika kot izgube (tj. poudarjanje negativnih posledic na okolje, ki jih povzroči potovanje z letalom brez izravnave ogljika) pripomore k večji verjetnosti za prostovoljno izravnavo ogljika s strani turistov.

Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave?

Okvirjanje izgube pripomore k večji dovzetnosti za prostovoljno izravnavo ogljika, a zgolj pri eni različici eksperimenta – ko priložnost za izravnavo ogljika v anketi neposredno sledi pozivu; ne pa, ko so med pozivom in odločitvijo o izravnavi ogljika postavljena vprašanja o stališčih do prostovoljne izravnave ogljika.

Druga pomembna ugotovitev raziskave je, da obstaja velika in statistično značilna vrzel med posameznikovim odnosom do prostovoljne izravnave ogljika in dejansko izravnavo.

Kaj vaju je v procesu raziskovanja presenetilo?

Presenetljivo je bilo, da okvirjanje prostovoljne izravnave ogljika kot korist (za okolje) ni imelo statistično značilnega učinka na odločitve sodelujočih (v primerjavi s kontrolno skupino, kjer so sodelujoči videli nevtralen opis brez okvirjanega poziva).

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Vsem, ki svoje stranke, uporabnike ali državljane oz. prebivalce preko sporočil pozivajo k bolj okolju prijaznemu vedenju – tako v turizmu kot tudi širše.

Ugotovitve raziskave lahko koristijo tudi raziskovalcem, ki lahko izvedeni eksperiment nadgradijo oz. prenesejo na drug kontekst.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vajine raziskave v 5 ali 10 letih?

Upamo na uspešen prenos ugotovitev v prakso – to je, prilagoditev pozivov k okolju bolj prijaznemu vedenju (vključno s prostovoljno izravnavo ogljika) na način, da se poudari negativne posledice na okolje, če posameznik sprejme odločitev o vedenju, ki ni okolju prijazna (npr. se ne odloči za recikliranje, se odloči za potovanje z avtom in podobno).

Ključne besede:

  • okvirjanje izgube
  • prostovoljna izravnava ogljika
  • okolju prijazno vedenje
  • vrzel med odnosom in vedenjem
  • spletni eksperiment

Rangiranje:

  • JCR(2021): Q1
  • AJG: 4
  • EF: A*

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 13 – podnebni ukrepi

Prispevek je objavljen v:
Journal of travel research (Sage)

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate s povezave:

Combatting climate change through message framing?: a real behavior experiment on voluntary carbon offsetting

cilji


Related news

Publish your comment: