EF » EFnet » EF raziskave » Skrivanja znanja v organizacijah: Meta-analiza po desetih letih

Skrivanja znanja v organizacijah: Meta-analiza po desetih letih

13.06.2023

Avtorji objave:

 • Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Saša Batistič, Tilburg University

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili?

S pomočjo meta-analize vseh empiričnih objav na temo skrivanja znanja v letih 2012-2022 smo agregirali empirična spoznanja o moči učinkov in razmerij med dejavniki vpliva in posledicami nomološkega omrežja konstrukta skrivanja znanja v organizacijah.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Na podlagi analize učinkov pridobljene iz 131 študij in 147 vzorcev, ki vključuje 47.348 udeležencev, smo agregirali empirična spoznanja o razmerjih med skrivanjem znanja ter različnimi dejavniki vpliva in posledicami le-tega.

Rezultati na splošno podpirajo pričakovana razmerja v veliki večini kategorij dejavnikov vpliva skrivanja znanja, vključno z značilnostmi dela, vodenjem, odnosi in motivacijo, delovnim kontekstom, osebnostjo in individualne razlike. Skrivanje znanja je povezano z rezultati, vključno z ustvarjalnostjo, uspešnostjo nalog, nevljudnost, deviantnost in nezaželenimi vedenji na delovnem mestu.

Ponujamo tudi obsežne empirične dokaze, ki podpirajo konceptualno trditev, da skrivanje znanja ni povezano z deljenjem znanja. Z našim meta-analitičnim pregledom upamo, da bomo prispevali k trdnim temeljem za nadaljno rast znanstvene domene skrivanja znanja po njenem prvem desetletju obstoja.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Kot eden od zgodnjih utemeljiteljev področja skrivanja znanja nas je presenetilo, kakšen razcvet je doživelo to raziskovalno področje.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Gre za spoznanja, ki predvsem koristijo raziskovalcem, ki se ukvarjajo s področjem ravnanja z znanjem. Sekundarno pa tudi praktikom, ki se želijo izogniti težavam, ki jih skrivanje znanja pri delu povzroča.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Proučevanje skrivanja znanja je živahno področje, ki bo v 5-10 letih doživelo še dodatni razcvet. To kaže že število in pomen objav, ki so se zgodile v času od zaključka meta-analize do trenutka objave.

Ključne besede:

 • skrivanje znanja
 • ravnanje z znanjem
 • meta-analiza
 • nomološko omrežje
 • mediacija

Rangiranje:

 • AJG: 1
 • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast

Prispevek je objavljen v:
Economic and business review

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate s povezave:

Knowledge hiding in organizations: meta-analysis 10 years later

cilji


Related news

Publish your comment: