EF » EFnet » EF raziskave » Podjetniške kompetence: razširjeni konstrukt

Podjetniške kompetence: razširjeni konstrukt

03.07.2023

Avtorja objave:

 • Zhaoyang Li, Shanghai University of International Business and Economics
 • Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave?

Ali je konstrukt podjetniških kompetenc multidimenzionalen in vključuje konativne, socialne in kognitivne razsežnosti?

Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave?

Razvit je bil trikomponentni konstrukt podjetniških kompetenc, ki ima štiri elemente (kognitivno-izobraževalni, kognitivni-izkustveni, konativni in socialni).

Kaj vaju je v procesu raziskovanja presenetilo?

Kognitivne kompetence (izobraževanje in izkušnje) niso bile zelo povezane niti med sabo niti z drugimi kompetencami.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Podjetnikom, managerjem, oblikovalcem gospodarskih politik, izobraževalcem v podjetništvu, študentom in drugim, ki jih zanima podjetništvo.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vajine raziskave v 5 ali 10 letih?

Lahko bodo podlaga za izboljšave podjetniških kompetenc ter za razvoj novih znanj o podjetniških kompetencah.

Ključne besede:

 • podjetnik
 • podjetniške kompetence
 • konativne kompetence
 • socialne kompetence
 • kognitivne kompetence

Rangiranje:

 • AJG: 1
 • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 4 – kakovostno izobraževanje
 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
Journal of Enterprising Culture (World Scientific)

Vsebina prispevka bo po 12-mesečnem embargu dostopna na povezavi:

Entrepreneurial competencies: An extended construct

cilji


Related news

Publish your comment: