EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je prejela mednarodni certifikat UNWTO.TedQual

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je prejela mednarodni certifikat UNWTO.TedQual

12.07.2023

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (EF UL) je bila s ponovno podelitvijo UNWTO.TedQual akreditacije spet prepoznana kot šola najvišje kakovosti na področju izvajanja turističnih programov. UNWTO.TedQual je akreditacija Svetovne turistične organizacije (UNWTO — United Nations World Tourism Organisation), ki jo izvaja njena FundacijaThemis in predstavlja zagotovilo kakovosti izobraževalnih programov turizma

V procesu akreditacije se ocenjujejo kakovost, učinkovitost in relevantnost turističnih študij z vidika pedagoškega in administrativnega procesa ter sodelovanja s prakso. Poleg tega se ocenjuje povezava vseh vidikov študija z Etičnim kodeksom v turizmu, ki ga je sprejela Generalna skupščina Svetovne turistične organizacije (UNWTO) leta 1999.

Evalvator Antonio Carles, član UNWTO.TedQual svetovalnega odbora se je v mesecu novembru 2022 na spletnem akreditacijskem obisku srečal s 70 deležniki, med drugim s predstavniki fakultete, študenti, alumni ter partnerji programa iz zasebnega in javnega sektorja. V času obiska smo prvič izvedli tudi triurni spletni ogled fakultete v živo.

Evalvator je ocenil, da dosegamo najvišje standarde kakovosti na več področjih, med njimi tudi glede skladnosti kurikuluma, pomoči študentom v času študija, pedagoškega kadra, pedagoške in raziskovalne odličnosti ter povezav s turističnim sektorjem. Mednarodni certifikat UNWTO.TedQual smo prejeli za obdobje štirih let (do 22. junija 2027) in skupno dosegli kar 95,1 odstotkov možnih točk.


Image gallery:

Publish your comment: