EF » EFnet » EF raziskave » Vloga interaktivnega načina uporabe pri izboljšanju uspešnosti obvladovanja tveganj

Vloga interaktivnega načina uporabe pri izboljšanju uspešnosti obvladovanja tveganj

27.07.2023

Avtorice objave:

 • Mojca Marc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Marika Arena, Politecnico di Milano, Department of Management Economics and Industrial Engineering
 • Darja Peljhan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavile in kakšen je bil namen raziskave?

Kako povečati uspešnost sistemov obvladovanja tveganj?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Sistemi obvladovanja tveganj vodijo do boljših rezultatov, če jih uporabljamo interaktivno.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Naše ugotovitve ne veljajo le za sisteme celovitega obvladovanja tveganj (ERM), ampak tudi za tradicionalne, ti. ‘silosne’ sisteme, kjer z interaktivno uporabo kompenziramo primanjkljaj tradicionalnih sistemov, ki niso postavljeni in uporabljeni za organizacijo kot celoto.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Managerjem in vodjem enot v profitnem in neprofitnem sektorju.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

V podjetjih, kjer bodo uporabljali obvladovanje tveganj na interaktivni način, bodo izboljšali kakovost poslovnega odločanja, kar pozitivno vpliva na finančne in nefinančne vidike uspešnosti poslovanja.

Ključne besede:

 • celovito obvladovanje tveganj (ERM)
 • sistem obvladovanja tveganj
 • interaktivna uporaba
 • uspešnost obvladovanja tveganj
 • PLS-SEM

Rangiranje:

 • JCR(2021): Q2
 • EF: BAJG: 1

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja

Prispevek je objavljen v:
Risk management  (Palgrave MacMillan)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

The role of interactive style of use in improving risk management effectiveness

cilji


Related news

Publish your comment: