EF » EFnet » EF raziskave » O natančnem območju, ki ga določata Spearmanov ro in Spearmanovo pravilo

O natančnem območju, ki ga določata Spearmanov ro in Spearmanovo pravilo

02.08.2023

Avtorja objave:

  • Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Nik Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezij

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave?

Članek je tretji v seriji člankov, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kakšne so možne vrednosti mere ene mere skladnosti, če poznamo vrednost neke druge mere skladnosti slučajnega vektorja. Tokrat sva se posvetila merama Spearmanov ro in Spearmanovo pravilo.

Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave?

Določila sva natančno spodnjo mejo možnih vrednosti Spearmanovega ro, če poznamo vrednost Spearmanovega pravila. Za zgornjo mejo sva dobila precej natančno oceno, ki je včasih čisto natančna, vedno pa ne. Za uporabnike je ocena dovolj natančna, da lahko rečemo, da zgornjo mejo območja poznamo.

Kaj vaju je v procesu raziskovanja presenetilo?

Kaže, da je zgornja meja, ki je nisva uspela natančno določiti, zelo zapletena.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Strokovna javnost s področja verjetnostnega računa, statistike, finančne matematike.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vajine raziskave v 5 ali 10 letih?

Rezultati lahko pomagajo uporabnikom mer skladnosti, ki so v statistiki razširjene na mnogih področjih.

Ključne besede:

  • kopula
  • odvisnost
  • mera skladnosti
  • Spearmanov ro
  • Spearmanovo pravilo

Rangiranje:

  • JCR(2021): Q1
  • EF: A

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 4 – kakovostno izobraževanje

Prispevek je objavljen v:
Journal of computational and applied mathematics (Elsevier)

Do vsebine prispevka lahko ob prijavi dostopate s povezave:

On the exact region determined by Spearman’s rho and Spearman’s footrule

cilji


Related news

Publish your comment: