EF » EFnet » EF raziskave » Etično usmerjeno porabnikovo vedenje glede oblačil: pregled predhodnikov in posledic

Etično usmerjeno porabnikovo vedenje glede oblačil: pregled predhodnikov in posledic

29.08.2023

Avtorice objave:

  • Maja Hrlec Gorše
  • Mateja Kos Koklič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Anže Zalokar

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavile in kakšen je bil namen raziskave?

Kako vplivajo razlogi proti/za nakup etičnih oblačil in znanje o vplivu tekstilne industrije na etično usmerjeno porabnikovo vedenje glede oblačil ter namero za nakup etičnih oblačil?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Razlogi za nakup in znanje o vplivu tekstilne industrije (subjektivno znanje) pozitivno vplivajo na etično usmerjeno porabnikovo vedenje glede oblačil, razlogi proti nakupu pa negativno. Dodatna ugotavljamo, da etično usmerjeno vedenje krepi nakupno namero, razlogi proti nakupu pa zmanjšajo namero.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Presenetila nas je ugotovitev, da razlogi za nakup etičnih oblačil ne vplivajo neposredno na nakupno namero, vplivajo pa posredno preko etično usmerjenega porabnikovega vedenja.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Ugotovitve lahko koristijo podjetjem, ki ponujajo (etična) oblačila, in oblikovalcem javne politike.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Menimo, da bo etična potrošnja še pridobila na pomenu, kar bo predvidoma vplivalo tudi na jakost povezav med proučevanimi dejavniki.

Ključne besede:

  • etično usmerjeno porabnikovo vedenje glede oblačil
  • nakup etičnih oblačil
  • razlogi za/proti nakupu
  • subjektivno znanje

Rangiranje:

  • AJG: 1
  • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja

Prispevek je objavljen v:
Economic and business review

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Ethically Minded consumer behavior of apparel: an examination of antecedents and consequences

cilji


Related news

Publish your comment: