EF » EFnet » EF raziskave » Heterodoksni pristop k analizi fenomena ‘masstige’: fetišizem blagovnih znamk, korporacijska cenovna politika in pravila potrošnikove izbire

Heterodoksni pristop k analizi fenomena ‘masstige’: fetišizem blagovnih znamk, korporacijska cenovna politika in pravila potrošnikove izbire

08.09.2023

Avtorja objave:

 • Marko Lah, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Andrej Sušjan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave?

Glavno raziskovalno vprašanje je bilo, kako naj ekonomska teorija pristopa k analizi pojava ‘masstige’, t.j. k razlagi širjenja prestižnih blagovnih znamk med srednjimi in nižjimi sloji.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Raziskava izhaja iz predpostavke, da je ‘masstige’ posledica strategij korporacij, ki kot nosilke luksuznih blagovnih znamk s premišljeno cenovno politiko izkoriščajo dovzetnost širših množic za občutke prestiža. Ključna ugotovitev raziskave je, da se s postkeynesiansko mikroekonomsko teorijo (mark-up teorija cene in teorija potrošnikove izbire, kot jo je v svojih modelih razvil M. Lavoie) lahko ustrezno pojasni pojav ‘masstige’, pri čemer se kot relevantni izkažejo tudi številni analitični koncepti znanih ekonomskih institucionalistov, kot so T. Veblen, J.K. Galbraith, A. Eichner in W. Dugger.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Presenetljiva je uporabnost heterodoksne (zlasti institucionalistične in postkeynesianske) teorije, in sicer tako za analizo pojava ‘masstige’ kot za razumevanje korporacijskega in potrošniškega obnašanja nasploh.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Poslovni svet, ekonomisti, raziskovalci korporativnih strategij in obnašanja potrošnikov.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Boljše razumevanje ‘popularizacije’ luksuznih blagovnih znamk, natančnejše spremljanje in razlaga tega pojava.

Ključne besede:

 • masstige
 • institucionalistična ek. teorija
 • postkeynesianska ek. teorija
 • teorija cene
 • teorija potrošnika

Rangiranje:

 • JCR(2022): Q3
 • AJG(2021): 1
 • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja

Prispevek je objavljen v:
Review of radical political economics (Sage)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

A heterodox hpproach to masstige: brand fetishism, corporate pricing, and rules of consumer choice

cilji


Related news

Publish your comment: