EF » EFnet » EF raziskave » Funkcije in vrste črnega ‘potovalnega’ humorja, ustvarjenega med pandemijo

Funkcije in vrste črnega ‘potovalnega’ humorja, ustvarjenega med pandemijo

05.10.2023

Avtorji objave:

  • Tomaž Kolar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Wattanacharoensil Walanchale, Mahidol University International College

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili?

Kakšne so bile funkcije in vrste črnega humorja, ki je bil ustvarjen med pandemijo COVID-19, za soočanje s stresom in posledicami sprejetih ukrepov?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Ugotovitve kažejo, da je vloga črnega humorja pri soočanju s pandemskim stresom konstruktivna in kompleksna. Glavni vzrok stresa, ki sproža humorne odzive je ‘novi, zaprti svet’, kjer humor služi predvsem kognitivni funkciji osmišljanja nove realnosti. Druga pomembna in pričakovana funkcija humorja je sproščanje čustvenih napetosti in iskanje empatije. Tretja temeljna (družbena) funkcija humorja pa služi kritiki neodgovornosti – tako popotnikov, ki potujejo kljub okužbi, kot tudi turističnih ponudnikov, ki s tem služijo.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Dvoje; najprej pozitivna in empatična vloga črnega humorja, ki mu praviloma pripisujejo ‘škodljivo’ funkcijo. Zatem pa tudi pestrost različnih tipov in stilov humorja, skozi katere se funkcije humorja manifestirajo.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Turističnim ponudnikom, kriznim institucijam, raziskovalcem, terapevtom, turistom in osebju, zaposlenemu na podočju turizma.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Pomen rezultatov je vezan predvsem na pojav večjih katastrof, kriz in stresnih dogodkov, pri katerih je humor eden prezrtih načinov soočanja s stresom.

Ključne besede:

  • Covid-19 pandemija
  • Humor; črni humor
  • Spopadanje s stresom

Rangiranje:

  • JCR(2022): Q1
  • AJG: 1
  • EF: A

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SGD 3 – zdravje in dobro počutje

Prispevek je objavljen v:
Elsevier journal of hospitality and tourism management (Elsevier)

Do vsebine prispevka lahko prosto dostopate s povezave:

Functions and types of travel-related dark humour created during pandemics

cilji


Related news

Publish your comment: