EF » EFnet » Novice » Ekonomska fakulteta predstavlja akademski most pri sodelovanju s Kitajsko

Ekonomska fakulteta predstavlja akademski most pri sodelovanju s Kitajsko

14.11.2023

V mesecu oktobru je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v sodelovanju z Evropsko komisijo v Ljubljani gostila delegacijo visokih predstavnikov Ljudske Republike Kitajske, kjer je s predstavitvijo dela Ekonomske fakultete UL sodelovala tudi prof. dr. Metka Tekavčič, sicer predsednica Sveta RRA LUR. Obisk je potekal v sklopu programa IURC Kitajska (International Urban and Regional Cooperation China), ki se posveča vzpostavitvi bilateralnih sodelovanj med evropskimi regijami in Kitajsko z namenom izmenjave znanj in dobrih praks na področju trajnostnega urbanega razvoja in inovacij. Ekonomska fakulteta ima s Kitajsko že vzpostavljeno tesno sodelovanje, kar se kaže tudi pri aktivnostih Konfucijevega inštituta, ki je pomembna točka povezovanja Slovenije s Kitajsko. Na dogodku so na povabilo RRA LUR sodelovali tudi Darja Saksida Bogataj, Vodja Pisarne za mednarodno sodelovanje, Lu Tingyao, kitajska direktorica na Konfucijevem inštitutu ter doc. dr. Anastas Vangeli in dr. Ding Zhonghui, iz Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje na Ekonomski fakulteti.

V prihodnjih dneh bo Ekonomska fakulteta skupaj z RRA LUR nadaljevala z omenjeno iniciativo z namenom vključevanja akademskih znanj pri vzpostavitvi novih sodelovanj s kitajskimi mesti in univerzami.


Publish your comment: