EF » EFnet » Novice » Prof. dr. Matej Černe je prejemnik Zoisovega priznanja

Prof. dr. Matej Černe je prejemnik Zoisovega priznanja

28.11.2023

Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so v petek, 13. oktobra 2023, razglasili prejemnike najvišjih državnih nagrad in priznanj v znanosti.

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju raziskav vodenja kreativnega, inovativnega in digitalnega dela je pripadlo prof. dr. Mateju Černetu z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Dr. Matej Černe je profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je v zadnjih letih pomembno prispeval k znanosti na področju človeških virov, s posebnim poudarkom na poglobljenem razumevanju kreativnosti in inovativnosti pri delu ter humanizaciji digitalnega dela.

Raziskovalni dosežki dr. Černeta ključno prispevajo k vzpostavljanju mehanizmov za uspevanje zaposlenih in organizacij ob kontinuiranih zunanjih in tehnoloških pritiskih. Nagrajeno raziskovanje temelji na številnih rigoroznih raziskovalnih načrtih/metodah (terenske študije, eksperimenti, bibliometrične analize, razvoji merskih instrumentov) in tehnikah (večnivojsko modeliranje, modeliranje strukturnih enačb), ob tem pa konceptualizira tudi pronicljive teoretične modele.

Vsebinsko gre za pomemben prispevek tako na področju sodelovanja med zaposlenimi, njihove kreativnosti in preprečevanja izgorelosti, kot tudi ugotovitev, kako so lahko organizacije bolj trajnostne. V samem bistvu Černetovo raziskovalno delo pomaga zaposlovalcem postati bolj človeški in uspešni.

Na področju razumevanja aktualnega pojava digitalnega dela se dr. Černe ukvarja s temo humanizacije digitalnega dela v povezavi z zagotavljanjem trajnostnega razvoja. V okviru dosežka je bila vzpostavljena tudi vplivna platforma za diseminacijo raziskovalnega dela v prakso in širšo javnost #HumanizingDigitalWork, ki je prisotna na treh komunikacijskih kanalih (spletni strani, LinkedInu in Instagramu), kjer ima več kot 1300 unikatnih trajnih sledilcev in skupno več kot 50.000 ogledov redno ažuriranih vsebin.

To je že drugo Zoisovo priznanje za raziskovalce Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v zadnjih treh letih, potem ko je priznanje leta 2020 prejel prof. dr. Miha Škerlavaj. Na Ekonomski fakulteti UL smo zelo ponosni na svoje raziskovalce. Prof. dr. Mateju Černetu iskreno čestitamo za odličen dosežek.

Oglejte si tudi predstavitev dr. Černeta ob prejemu priznanja:

Video posnetka o raziskavah prof. dr. Černeta: 

Humanizing Innovation – my ongoing research

Nerstad, C.G.L., Searle, R., Černe Matej. Dysvik, A., Škerlavaj Miha, Scherer, R.: Zaznana mojstrska klima, občuteno zaupanje in deljenje znanja

Seznam letošnjih nagrajencev:

Zoisovi nagradi za življenjsko delo prejmeta zasl. prof. dr. Joso Vukman in prof. dr. Danilo Zavrtanik. Puhovo nagrado za življenjsko delo pa prof. dr. Jože Vižintin. Priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije za krepitev ugleda slovenske astrofizike v družbi in v mednarodnem merilu prejme prof. dr. Maruša Bradač.

Razglasili so tudi več Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanj za vrhunske dosežke. Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju matematične analize prejme prof. dr. Aleksey Kostenko.

Prof. dr. Igor Križaj prejme Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju toksinologije. 

Prof. dr. Igor Škrjanc prejme Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju inteligentnih samorazvijajočih se sistemov.

Prof. dr. Zdenko Časar prejme Puhovo nagrado za vrhunske dosežke na področju industrijske farmacije. 

Prof. dr. Uroš Cvelbar prejme Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju plazemske fizike. 

Izr. prof. dr. Matjaž Finšgar prejme Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju razvoja nekonvencionalnih orodij v analizni kemiji.

Izr. prof. dr. Marjetka Podobnik prejme Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju strukturne biologije.

Prof. dr. Irena Stramljič Breznik prejme Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvijanja inovativnih pristopov v jezikoslovju.

Zoisova nagrada in Zoisovo priznanje sta najvišja državna nagrada in najvišje priznanje za dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti, podeljujejo ju vsako leto od leta 1998, in sicer ob obletnici rojstva podjetnika, mecena in raziskovalca Žige Zoisa.

Zoisovo nagrado podelijo za življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskovalke, ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti, oziroma za vrhunske dosežke na tem področju. Zoisovo priznanje pa podelijo za pomembne dosežke.

Nagrade in priznanja podeljuje odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga vlada imenuje izmed uveljavljenih raziskovalcev. Kandidate za člane odbora predlagajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.

Javna objava imen nagrajenk in nagrajencev pred podelitvijo nagrad je letos prvič omogočena s spremembo Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti. Med 60 popolnimi vlogami, ki so prispele na razpis, je Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti odločil o štirih nagrajenkah in enajstih nagrajencih. Slavnostna prireditev, na kateri bodo podelili nagrade bo 28. novembra 2023 ob 20. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Na slavnostni prireditvi, ki je potekala 28. novembra, je bila slavnostna govornica predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Prireditve sta se udeležila tudi predsednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.

Ponosni smo, da je prof. dr. Matej Černe iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani letošnji dobitnik Zoisovega priznanja za pomembne dosežke na področju raziskav vodenja, kreativnega, inovativnega in digitalnega dela.  


Image gallery:

Publish your comment: