EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv tujih povpraševalnih šokov na organizacijske hierarhije

Vpliv tujih povpraševalnih šokov na organizacijske hierarhije

07.11.2023

Avtorja objave:

  • Santiago Cárdenas Bonilla
  • Sašo Polanec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave?

Ali (oziroma v kakšni meri) se podjetja odzivajo na tuje povpraševalne šoke s spremembami v organizaciji.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Medtem ko se podjetja s spreminjanjem velikosti odzivajo na obseg izvoza s spreminjanjem organizacijskih hierarhij z dodajanjem oz. opuščanjem organizacijskih ravni, pa se na tuje povpraševalne šoke odzivajo v manjši meri.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Največje presenečenje je sama ugotovitev, da predstavljajo tuji povpraševalni šoki relativno majhen del celotne variacije v izvozni aktivnosti podjetij. Manjše presenečenje je tudi sam rezultat, da tuji povpraševalni šoki ne vplivajo na organizacije statistično značilno.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

V prvi vrsti gre za akademsko vprašanje, posredno pa so lahko koristi v razumevanju odločanja podjetij za organizacijo z več ali manj ravnmi.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Člankov o omenjeni povezavi je relativno malo, tako da pričakujem več podobnih empiričnih analiz, ki se bodo naslanjale tudi na to raziskavo.

Ključne besede:

  • Organizacijske hierarhije
  • Tuji povpraševalni šoki

Rangiranje:

  • JCR(2022): Q2
  • AJG: 2
  • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
The world economy (Wiley)

Do vsebine prispevka lahko ob prijavi dostopate s povezave:

The impact of foreign demand shocks on organizational hierarchies

cilji
Related news

Publish your comment: