EF » EFnet » EF raziskave » Od zapriseženih sovražnikov do političnih partnerjev: spreminjajoča se stališča slovenskih katoliških narodnjakov in liberalcev med prvo svetovno vojno

Od zapriseženih sovražnikov do političnih partnerjev: spreminjajoča se stališča slovenskih katoliških narodnjakov in liberalcev med prvo svetovno vojno

21.12.2023

Avtorji objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kako zunanji dejavniki vplivajo na kohezivnost slovenskega političnega prostora?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Zunanji sovražnik poveča notranjo kohezivnost.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Kako hitro je mogoče sklepati partnerstva z nekom, ki je še včeraj bil percipiran kot sovražnik.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Splošni populaciji, odločevalcem, managerjem.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Povečali bodo razumevanje političnega managementa na srednji ravni, olajšali zaznavanje makro dejavnikov, ki vplivajo na sprejemanje politik, ter zbujali slabo vest za napake, ki jih bomo storili v naslednjih 5 do 10 letih.

Ključne besede:

  • Prva svetovna vojna
  • Slovenci
  • katoliški narodnjaki/ klerikalci
  • liberalci
  • politični programi

Rangiranje:

  • JCR (2022): Q3
  • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 17 – partnerstva za doseganje ciljev

Prispevek je objavljen v:
Journal of modern European history (Sage)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

From bitter enemies to political partners: shifting viewpoints of Slovenian clericals and liberals during the World War I

cilji


Related news

Publish your comment: