EF » EFnet » Novice » Prof. dr. Mramor in prof. dr. Tajnikar prejela naziva zaslužni profesor

Prof. dr. Mramor in prof. dr. Tajnikar prejela naziva zaslužni profesor

01.12.2023

Na Univerzi v Ljubljani so v okviru Tedna Univerze 30. novembra 2023 podelili nazive zaslužna profesorica in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Nazive podeljujejo upokojenim učiteljem Univerze za pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela. Letos je naziv prejelo štirinajst upokojenih profesorjev, med njimi tudi prof. dr. Dušan Mramor in prof. dr. Maks Tajnikar z Ekonomske fakultete.

Prejemnice in prejemnike nazivov sta nagovorila rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič, in slavnostna govorka, zaslužna profesorica dr. Julijana Kristl, doktorica farmacevtskih znanosti, vodilna znanstvenica in utemeljiteljica raziskav na področju farmacevtske nanotehnologije v Sloveniji. V imenu prejemnice in prejemnikov nazivov se je zahvalila zasl. prof. Lučka Kajfež Bogataj.

Prof. dr. Dušan Mramor je utemeljitelj sodobnih poslovnih financ v Sloveniji. Tri mandatna obdobja je bil dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V tem času je bil tudi predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani. Raziskovalna dela je objavil v priznanih revijah, tudi v tistih, ki so uvrščene na listo Financial Times Top 50. V dveh mandatih Vlade Republike Slovenije je bil minister za finance. S svojo energijo, jasnim razmišljanjem, vztrajnostjo ter trdno voljo je bistveno pripomogel k znanstvenemu in pedagoškemu razvoju tako fakultete kakor Republike Slovenije. Navduševal nas je in nam bo vzor tudi v prihodnje.

Prof. dr. Maks Tajnikar je redni profesor ekonomije in podjetništva. Bil je minister za malo gospodarstvo in minister za gospodarstvo v Vladi Republike Slovenije. V obdobju med letoma 2001 in 2007 je bil dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Objavil je več kot 640 znanstvenih in strokovnih člankov v različnih domačih in tujih časopisih ter učbenike s področja mikroekonomike, makroekonomike, ekonomike zdravstva, upravljalne ekonomike, managiranja rastočih poslov, podjetništva in postkeynesianske ekonomske teorije. Na portalu YouTube je objavil celovita videopredavanja iz makroekonomike, mikroekonomike in ekonomike zdravstva. Je avtor in ustanovitelj več novih predmetov in študijskih programov.

Več o prejemnikih si oglejte na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Profesorjema iskreno čestitamo.


Publish your comment: