EF » EFnet » EF raziskave » Evalvacija učinkov izstopa iz Gavi javno-zasebnega partnerstv: uporabna sintetično-kontrolna analiza

Evalvacija učinkov izstopa iz Gavi javno-zasebnega partnerstv: uporabna sintetično-kontrolna analiza

06.12.2023

Avtorji objave:

 • Robert John Kolesar, University of Clermont Auvergne
 • Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Tsheten Tsheten, Australian National University, College of Health and Medicine

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kakšen je učinek izstopa iz Gavi sheme javno-zasebnega partnerstva s ciljem povečanega dostopa in kritja cepljenja otrok v državah v razvoju?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Izstop iz Gavi javno-zasebnega partnerstva je povezan z izrazitim povečanjem dostopa in stopnje cepljenosti proti ošpicam, davici, tetanusu in oslovskemu kašlju v državah, ki imajo vzpostavljene trdne mehanizme in dobre standarde vladanja v javnih institucijah (i.e. Kitajska, Butan, Albanija). V državah z šibkim institucionalnem okoljem (i.e. Ukrajina, Bosna in Hercegovina) izstop iz javno-zasebnega partnerstva razširja korupcijska tveganja v zdravstvenem sistemu, zmanjšuje stopnjo precepljenosti otrok proti nalezljivim boleznim in povečuje stopnjo post-neonatalne smrtnosti mater.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Ena izmed najbolj presenetljivih ugotovitev zadeva izrazito heterogenost institucionalnega okolja v državah v razvoju ter razpredenost korpucijskih omrežij v javnih in zasebnih zdravstvenih sistemih. Na eni strani države kot sta Kitajska in Albanija služijo kot vzor institucionalnih reform v javnem zdravstvu, medtem ko šibka institucionalna okolja ne le povzročajo sistemska tveganja, kot je necepljenost otrok proti nalezljivim boleznim, temveč istočasno povečujejo stopnje in tveganja smrtnosti mater. V šibkih institucionalnih okoljih je aktivna in poglobljena vloga javno-zasebnih partnerstev iz razvitih držav ključnega pomena ne le za spodbujanje institucionalnih reform v zdravstvu, temveč tudi za ohranjanje imunizacije in zaščite otrok pred nalezljivimi boleznimi.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Nevladnim organizacijam na področju razvojne pomoči, državam v razvoju, akademski in razsikovalni skupnosti, odločevalcem v javno-zdrastvenih politikah, srednjim in višjim vladnim uradnikom, mednarodni humanitarni skupnosti, mednarodnim diplomatskim službam.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Študija ponuja okvir in metodologijo za ocenjevanje učinkov vstopa in izstopa iz javno-zasebnih razvojnih partnerstev ter omogoča jasno identifikacijo učinkov na javno-zdravstvene izide, kot tudi pozitivnih in negativnih eksternalij.

Ključne besede:

 • evalvacija učinka
 • javno-zasebna partnerstva
 • države v razvoju
 • zdravje otrok
 • zdravje in zaščita žensk

Rangiranje:

 • JCR (2021): Q2
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 1 – odprava revščine
 • SGD 3 – zdravje in dobro počutje
 • SDG 5 – enakost spolov
 • SDG 10 – zmanjšanje neenakosti

Prispevek je objavljen v:
Global health: science and practice

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Evaluating country performance after transitioning from Gavi assistance: an applied synthetic control analysis

cilji
Related news

Publish your comment: