EF » EFnet » EF raziskave » Vpliv podjetniškega izobraževanja v osnovnih šolah na razvoj človeškega kapitala učencev

Vpliv podjetniškega izobraževanja v osnovnih šolah na razvoj človeškega kapitala učencev

06.12.2023

Avtorji objave:

 • Janez Gorenc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, doktorand
 • Alenka Slavec Gomezel, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Željka Kitić, Republika Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
 • Blaž Zupan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Hipoteze so bile postavljene iz področja razvoja podjetniških namer, podjetniških kompetenc in odnosa do podjetništva. Preverjali smo tudi, ali imajo podjetniški izobraževalni programi različen vpliv glede na spol udeleženca ter obstoječe podjetniško ozadje družinskega podjetja.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Ključne ugotovitve raziskave so naslednje: 1. Podjetniške namere (EI) se med programom podjetniškega izobraževanja (EEP) niso znatno povečale. Fantje so na koncu EEP poročali o višjih EI v primerjavi z dekleti, vendar ni bilo znatnega povečanja EI pri nobenem spolu. 2. Učenci z družinskim podjetniškim ozadjem so na začetku in na koncu EEP izkazali višje EI, vendar njihove EI niso znatno narasle med programom. 3. Sposobnost prepoznavanja priložnosti se je izboljšala še posebej pri dekletih, ne pa pri fantih. 4. Motivacija in vztrajnost sta se izboljšali pri dekletih v primerjavi s fanti, vendar ni bilo statistično pomembnih povečanj v teh dimenzijah za noben spol posebej. 5. Podjetniška samoučinkovitost (ESE) se ni znatno razvila za celoten vzorec. Po spolu ločena analiza je pokazala, da so dekleta povečala svoj ESE, medtem ko je pri fantih prišlo do zmanjšanja.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Ugotovitve kažejo, da so imeli EEP mešan vpliv na razvoj podjetniških spretnosti med učenci. Dekleta so imela večje koristi pri razvoju EC in ESE, medtem ko so fantje izboljšali EI bolj kot dekleta. Prav tako so učenci z družinskim podjetniškim ozadjem razvili višje EI in EA.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Ugotovitve raziskave so lahko koristne za oblikovanje in izvajanje šolskih programov, za učitelje za prilagajanje pedagoških pristopov, raziskovalce za nadaljnje študije o podjetniškem izobraževanju, starše pri vzgoji otrok s podjetniškim duhom, podjetnike in poslovno skupnost pri podpori mladim podjetnikom ter pri usmerjanju sredstev v učinkovite izobraževalne programe.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

V 5 ali 10 letih bi lahko rezultati raziskave o podjetniškem izobraževanju vplivali na razvoj izobraževalnih politik, prilagoditve šolskih kurikulumov, povečali podjetniške sposobnosti mladih, spodbujali enakost spolov v poslovnem svetu in pozitivno vplivali na gospodarsko rast in inovacije.

Ključne besede:

 • podjetniško izobraževanje
 • osnovna šola
 • podjetniške kompetence
 • razvoj veščin
 • podjetništvo med mladimi

Rangiranje:

 • AJG: 1
 • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 4 – kakovostno izobraževanje
 • SDG 5 – enakost spolov
 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 10 – zmanjšanje neenakosti

Prispevek je objavljen v:
Economic and business review

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

The effect of primary school entrepreneurship education programs on the evolution of pupils’ human capital assets

cilji
Related news

Publish your comment: