EF » EFnet » EF raziskave » Slovenske želje in načrti v zadnjih dneh Habsburške monarhije

Slovenske želje in načrti v zadnjih dneh Habsburške monarhije

19.01.2024

Avtor objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kateri so ključni dejavniki širšega okolja pri strateškem načrtovanju na ravni države?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Makrogeopolitični dejavniki determinirajo temeljne parametre države, vendar obstaja manevrski prostor za odločevalce na nižjih ravneh za določanje narave organizacije.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Organizacije, ki sistemsko ne identificirajo in ne odpravljajo konfliktov na osebni ravni med odločevalci, trpijo nesorazmerno velike negativne posledice.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Vsem, ki delujejo na ravni srednjega managementa.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Organizacije, ki bodo sistemsko identificirale in konstruktivno reševale notranje konflikte, imajo veliko večjo verjetnost dolgoročnega obstoja.

Ključne besede:

  • Prva svetovna vojna
  • Slovenci
  • jugoslovanstvo
  • Slovenska ljudska stranka
  • liberalci

Rangiranje:

  • JCR (2022): Q3
  • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
  • SDG 16 – mir, pravičnost in močne institucije
  • SDG 17 – partnerstva za doseganje ciljev

Prispevek je objavljen v:
Austrian history yearbook (Cambridge University Press)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Slovenian hopes and plans in the last days of the Habsburg monarchy

cilji

Related news

Publish your comment: