EF » EFnet » EF raziskave » Kaj vpliva na moč zaznanih ovir in spodbujevalcev energetske učinkovitosti v proizvodnih MSP?

Kaj vpliva na moč zaznanih ovir in spodbujevalcev energetske učinkovitosti v proizvodnih MSP?

22.01.2024

Avtorji objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kateri dejavniki vplivajo na pomembnost različnih ovir in spodbujevalcev za sprejetje ukrepov energetske učinkovitosti v MSP?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na zaznavane ovire, so energetska intenzivnost in izvozna usmerjenost podjetij, medtem ko velikost podjetja ni imela velikega vpliva. Pri spodbujevalcih pa so bili ključni dejavniki velikost podjetja, prisotnost osebe, odgovorne za energetska vprašanja in programi za ozaveščanje zaposlenih o energetski učinkovitosti.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Podjetja različnih velikosti so pokazala različno zaznavanje ovir in spodbujevalcev, kar je lahko presenetljivo glede na pričakovanja o vplivu velikosti podjetja.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Rezultati so koristni za oblikovalce politik, ki se ukvarjajo z energetsko učinkovitostjo v MSP, in za podjetja, ki iščejo načine za izboljšanje svoje energetske učinkovitosti.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

V naslednjih 5-10 letih bi lahko rezultati prispevali k učinkovitejšemu oblikovanju politik in strategij za izboljšanje energetske učinkovitosti v MSP, kar je ključno za doseganje trajnostnih ciljev.

Ključne besede:

 • Energetska učinkovitost
 • Ovire
 • Spodbujevalci
 • MSP
 • Proizvodnja

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q2
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 7 – cenovno dostopna in čista energija
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja
 • SDG 13 – podnebni ukrepi

Prispevek je objavljen v:
Heliyon (CellPress)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

What impacts the strength of perceived barriers to and drivers of energy efficiency in manufacturing SMEs?

cilji

Related news

Publish your comment: