EF » EFnet » EF raziskave » Percepcija starejših odraslih o managementu spletne telesne vadbe

Percepcija starejših odraslih o managementu spletne telesne vadbe

22.01.2024

Avtorji objave:

 • Judita Peterlin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Simon Colnar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Anamarija Kejžar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Bojan Blažica, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Naša raziskovalna vprašanja so naslednja:

 • 1: Kako so se komunikacija, prenos znanja in učenje spremenili v interakciji med trenerjem in udeležencem telesne vadbe zaradi digitalne transformacije telesne vadbe za starejše odrasle.
 • 2: Kateri izzivi izhajajo iz pomanjkanja tehnološkega znanja in veščin (na strani trenerja in / ali udeleženca) v povezavi s spletno telesno vadbo starejših odraslih.
 • 3: Katere individualne in organizacijske veščine so potrebne za uspešno vodenje telesne vadbe v virtualnem okolju.
 • 4: Katere (nove) vloge trenerjev in starejših odraslih udeležencev telesne vadbe so nastale kot rezultat navodil za spletno telesno vadbo.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Študija obravnava izzive digitalne transformacije telesne vadbe za starejše odrasle (starejše od 55 let), ki se izvajajo v virtualnih okoljih (med pandemijo COVID-19). Spletna telesna vadba predstavlja dolgoročno proaktivno strateško pobudo kot odgovor na globalno starajočo se družbo in trend tehnološkega razvoja. Raziskava temelji na izvedeni fokusni skupini z vzorcem 24 starejših odraslih in 3 trenerjev v okviru 3-mesečnega pilotnega projekta (spletne) telesne vadbe, ki ga je izvedel Institut Jožef Stefan, da bi ugotovili pridobljene veščine in vpliv na dobro počutje ter identificirali dejavnike, ki vplivajo na uspeh pri spletni telesni vadbi za starejše odrasle na individualni in organizacijski ravni. Najprej so bile na individualni ravni ugotovljene razlike na področju komunikacije pri primerjavi telesne vadbe v živo s spletno telesno vadbo. Na organizacijski ravni je študija opredelila več izzivov povezanih z digitalno transformacijo telesne vadbe (vstopanje starejših odraslih v proces spletne telesne vadbe, tehnični in strukturni izzivi, občutek izolacije in motivacijski dejavniki). Raziskava predlaga priporočila za preoblikovanje telesne vadbe starejših odraslih, ki se izvaja v virtualnem okolju. Rezultati študije so lahko uporabni tako v praksi in teoriji glede managementa zdravja na delovnem mestu, da bi zagotovili pogoje, da lahko starejši delavci še vedno uspešno opravljajo svoje delo in hkrati ostanejo zdravi. Spletne telesne vadbe, prilagojene potrebam in specifikacijam starejših odraslih, bi se lahko v prihodnosti zagotovile tudi kot del korporativnih programov dobrega počutja v organizacijah.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Dejstvo, da so starejši odrasli zelo dobro sprejeli koncept spletne telesne vadbe, saj bi bilo na podlagi stereotipov moč sklepati, da bodo do spletne telesne vadbe precej zadržani.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Rezultati študije so lahko uporabni tako v praksi in teoriji glede managementa zdravja na delovnem mestu, da bi zagotovili pogoje, da lahko starejši delavci še vedno uspešno opravljajo svoje delo in hkrati ostanejo zdravi. Spletne telesne vadbe, prilagojene potrebam in specifikacijam starejših odraslih, bi se lahko v prihodnosti zagotovile tudi kot del korporativnih programov dobrega počutja v organizacijah.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Zanimivo bo spremljati pobude organizacij v javnem in zasebnem sektorju v povezavi z morebitno vpeljavo aktivnosti na področju spletne telesne vadbe kot del njihovih aktivnosti povezanih s področji managementa starostnikov (age management), managementa zdravja in splošnega področja dobrega počutja.

Ključne besede:

 • Staranje
 • Starejši odrasli
 • Spletna telesna vadba
 • Management zdravja
 • Management starostnikov

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q2
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SGD 3 – zdravje in dobro počutje

Prispevek je objavljen v:
Frontiers in public health (Frontiers)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Older adults’ perceptions of online physical exercise management

cilji

Related news

Publish your comment: