EF » EFnet » EF raziskave » Elementi razvoja vodenja, vsebovani v življenjskih zgodbah članov vodstva

Elementi razvoja vodenja, vsebovani v življenjskih zgodbah članov vodstva

16.01.2024

Avtorji objave:

 • Sokol Loci, Universum International College, Lipjan, Kosovo
 • Judita Peterlin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Namen članka je prinesti nove vpoglede v to, kako so elementi razvoja vodenja vsebovani v življenjskih zgodbah članov vodstva. Študija kaže, da so življenjske zgodbe prispevale k izboljšanju namena in vrednot člana vodstva. Natančneje, identificirani vidik življenjskih zgodb je prispevek tega članka.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Življenjske zgodbe veljajo za neizčrpen vir informacij, ki služijo razvoju vodstvenih elementov in so odločilni dejavnik za ozaveščanje članov vodstva za razumevanje narave in obstoja osebnih vrednot, ki jih nato lahko vodje uporabijo v procesu odločanja. Naš cilj je bil zagotoviti vpogled v proces skupnega odločanja in njegovo povezavo z osebnimi preteklimi izkušnjami, razdeljenimi na štiri vidike življenjske zgodbe. Glavna ugotovitev je, da življenjske zgodbe vsebujejo dragocene elemente razvoja vodenja, ki so dostikrat spregledane. Novo spoznanje je tudi, da so življenjske zgodbe nova pot vplivanja in razvijanja zavesti o vrednotah in namenu člana vodstvene ekipe. Ugotovitve študije potrjujejo, da vodstvenih sposobnosti in znanja ni mogoče razviti, če se oseba ne osredotoči na razumevanje svojih temeljnih vrednot. Zavedanje osebnih vrednot pomeni, da mora oseba najprej identificirati svoje želje, cilje, znanja in sposobnosti. Sčasoma lahko ve, kako ravnati v procesih vodenja.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Stopnja razvoja vodenja je lahko negativna ali pozitivna. Znižanje ali zvišanje stopnje razvoja vodenja se zgodi zaradi virov informacij (življenjskih zgodb), ki jih oseba dobi v določenem kontekstu ali fazi svojega življenja. Na podlagi zbranih podatkov smo prišli do točke, da razvoj članov vodstva nenehno napreduje ali nazaduje, saj ima izhodišče razvoja, ki se ne konča, dokler človek živi. Razvoj vodenja kot proces je kontinuiran in zelo dinamičen. Ta dinamika se pojavi zaradi sodelovanja v številnih življenjskih izkušnjah v življenjski dobi.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Kadrovskim strokovnjakom, mladim vodjem, ljudem, ki se razvijajo v trajnostne vodje.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Kompleksnost razvoja vodenja na individualni in kolektivni ravni je tudi posledica spreminjanja virov informacij, kar vpliva na spremembo svetovnih nazorov, ki jih bo posameznik imel o določenem vprašanju. Vrednote vodenja se ne razvijajo enakomerno, ampak se spreminjajo s spreminjanjem svoje oblike, kar ustvarja različne realnosti. Človekove temeljne vrednote se skozi čas nenehno spreminjajo zaradi spreminjajočih se virov informacij (življenjske zgodbe).

Ključne besede:

 • vodenje
 • razvoj vodje
 • razvoj vodenja
 • življenjska zgodba
 • kvalitativna raziskava

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q2
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 4 – kakovostno izobraževanje
 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rasta
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 10 – zmanjšanje neenakosti
 • SDG 16 – mir, pravičnost in močne institucije
 • SDG 17 – partnerstva za doseganje ciljev

Prispevek je objavljen v:
SAGE open (SAGE)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Leadership development elements contained in the life stories of leadership members

cilji
Related news

Publish your comment: