EF » EFnet » EF raziskave » Pregled raziskav preglednosti dobavne verige: predhodniki, tehnologije, vrste in rezultati

Pregled raziskav preglednosti dobavne verige: predhodniki, tehnologije, vrste in rezultati

10.01.2024

Avtorji objave:

 • Marko Budler, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Bernardo F. Quiroga, West Virginia University, John Chambers, College of Business and Economics
 • Peter Trkman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

»Izzivi« v oskrbovalnih verigah ostajajo navkljub tehnološkemu napredku, nastajajoči (ESG) zakonodaji in naraščajočemu interesu raziskovalcev v pregledne oskrbovalne verige. Forbes (2023) navaja več analiz, ki so si enotne: »vidnost od izvora do ponora« ostaja največji izziv! Cilj pregleda je bil trojen: (a) zagotoviti celovit okvir za preglednost dobavne verige (Supply Chain Transparency – SCT), (b) identificirati in opredeliti dominantne podtipe ter izide (koristi in tveganja) SCT, in (c) opredeliti nadaljnje raziskovalne priložnosti.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

 • Transparentnost se v literaturi pojavlja kot večplasten koncept, tesno prepleten z vidnostjo, sledljivostjo in deljenjem informacij.
 • Napredne tehnologije, kot je veriženje blokov, se razumejo kot ključne pri oblikovanju transparentnosti, vendar zgolj pripomorejo k vzpostavitvi le-te.
 • Množica dejavnikov, vključno s pričakovanji potrošnikov in regulativnimi razvoji, služijo kot gonilna sila transparentnosti.
 • Koristi transparentnosti v oskrbovalnih verigah so raznolike in segajo od izboljševanja odpornosti, spodbujanja sodelovanj in zasledovanja trajnostnih praks med deležniki.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Širok spekter uporabe transparentnosti v različnih industrijah in tipih oskrbovalnih verig ter njenih organizacijah je razkril vsesplošno pomembnost različnih tipov transparentnosti, pa tudi izzive kompleksnih in razvejanih oskrbovalnih verig. Organizacije se morajo več posvečati transparentnosti v nabavnem delu verig, pa tudi strukturi njihovih verig, ki (še) nezadovoljivo omogočajo transparentnosti. O povezanih temah veliko pišejo tudi na področjih financ, trženja in računovodstva.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

 • Managerji lahko izboljšajo svoje strategije, odločanje in pričakovane koristi, npr. na področju odpornosti oskrbne verige.
 • Oblikovalci politik na lokalni, državni in regionalni ravni lahko raziskavo uporabijo kot »kompas« pri oblikovanju in vodenju politik, povezanih z vidnostjo, transparentnostjo in ESG.
 • Raziskovalci lahko uporabijo celovito gradivo za identifikacijo in analizo naprednih konceptov oskrbovalne verige.
 • Interesne skupine lahko raziskavo uporabijo kot orodje v svojem sledenju etičnih nabavnih praks in trajnostnega poslovanja.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Pričakujemo še večji poudarek vseh interesnih skupin na vidnosti, transparentnosti in trajnosti organizacij v oskrbovalnih verigah. Ob tehnološkemu napredku in dodatnemu posvečanju povezavam in procesom v »glokaliziranih« oskrbovalnih verigah, bodo vpogledi iz naše raziskave pripomogli k bolj etičnim praksam. Ali drugače: nimamo pojma, kakšne vse bodo krize do 2033. Prepričani pa smo, da bo ustrezna raven preglednosti ključna za njihovo obvladovanje.

Ključne besede:

 • Oskrbovalna veriga
 • Vidnost
 • Sledljivost
 • Transparentnost
 • Deljenje informacij

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q1
 • AJG: 3
 • EF: A

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja
 • SDG 17 – partnerstva za doseganje ciljev

Prispevek je objavljen v:
Journal of Business Logistics (Wiley)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

A review of supply chain transparency research: antecedents, technologies, types, and outcomes

cilji


Related news

Publish your comment: