EF » EFnet » EF raziskave » Identiteta političnih voditeljev in državljansko vedenje državljanov: Mediacijska vloga zaupanja med sodržavljani ter moderacijska vloga gospodarske neenakosti

Identiteta političnih voditeljev in državljansko vedenje državljanov: Mediacijska vloga zaupanja med sodržavljani ter moderacijska vloga gospodarske neenakosti

17.01.2024

Avtorji objave:

 • Lucas Monzani, Western University, Ivey Business School
 • Kira Bibic, Goethe University Frankfurt
 • S. Alexander Haslam, University of Queensland, Brisbane
 • Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, etc.

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Na kakšne načine lahko politični voditelji spodbujajo državljansko vedenje (koristno, v medsebojno pomoč usmerjeno vedenje) državljanov, in kateri so mehanizmi ter robni pogoji tega razmerja?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Raziskava temelji na podatkih iz 26 držav, ki sodelujejo v projektu Global Identity Leadership Development (GILD); velikost vzorca na ravni posameznika znaša 6787. Identitetno voditeljstvo političnih voditeljev (voditeljstvo s strani vodje države, ki si prizadeva razvijati, predstavljati, izboljševati in zakoreninjati občutek skupne družbene identitete [»skupni občutek nas«] med tistimi, ki jih vodi) je bilo pozitivno povezano z v ljudi usmerjenimi državljanskimi vedenji državljanov (pomoč soljudem, skupnosti) v 20 od 26 državah ter državljanskimi vedenji, usmerjenimi v državo samo (pomoč državi, institucijam), v 23 od 26 državah. Mediacijske analize so prav tako potrdile posredne učinke identitetnega voditeljstva preko zaupanja med državljani tako državljanska vedenja, usmerjena v sodržavljane (v 25 od 26 držav) kot tudi na državljanska vedenja, usmerjena v državo (v vseh 26 državah). Gospodarska neenakost je moderirala te učinke tako, da so bili neposredni in posredni učinki zaupanja med državljani na državljanska vedenja, usmerjena v državo močnejši v državah z višjo gospodarsko neenakostjo. Tega učinka nismo opazili pri državljanskih vedenjih, usmerjenih v sodržavljane. Raziskava poudarja pomen identitetnega voditeljstva in zaupanja med državljani pri spodbujanju državljanskega vedenja, še posebej v kontekstu gospodarske neenakosti.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Morda predvsem to, da nismo opazili moderacijskega učinka na državljansko vedenje, usmerjeno v sodržavljane, pa tudi specifična odstopanja ugotovljenih učinkov zgolj v nekaterih državah (npr. Portugalska, Izrael, Češka).

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Naše ugotovitve lahko koristijo predvsem političnim voditeljem. Preden so državljani pripravljeni odkriti, kaj lahko storijo za svojo državo in njene državljane, jih morajo njihovi voditelji najprej prepričati, da je njihova država vredna skupnega prizadevanja.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Pomen naših ugotovitev osvetlijo naslednji zelo znani citati. “We are not enemies but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection. The mystic chords of memory, stretching from every battlefield and patriot grave to every living heart and hearthstone all over this broad land, will yet swell the chorus of the Union when again touched, as surely, they will be by the better angels of our nature.” – Abraham Lincoln, 4. marec 1861. “Ask not what your country can do for you—ask what you can do for your country.” – John F. Kennedy, 20. januar 1961. V duhu teh več kot 150 oziroma 50 let starih citatov enih najuglednejših političnih voditeljev lahko rečemo, da so ugotovitve naše mednarodne raziskave brezčasne in da naslavljajo nekatere univerzalne principe vodenja, značilne za voditeljstvo tako organizacij, kot tudi političnih struktur.

Ključne besede:

 • državljansko vedenje državljanov
 • gospodarska neenakost
 • identitetno voditeljstvo
 • družbena identiteta
 • zaupanje

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q1
 • EF: A

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 16 – mir, pravičnost in močne institucije
 • SDG 17 – partnerstva za doseganje ciljev

Prispevek je objavljen v:
Political psychology (Wiley)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Political leaders’ identity leadership and civic citizenship behavior: the mediating role of trust in fellow citizens and the moderating role of economic inequality

cilji

Related news

Publish your comment: