EF » EFnet » EF raziskave » Vključenost podjetij v GVV ter njihove značilnosti in uspešnost: dokazi na ravni podjetij iz regije srednje in vzhodne Evrope

Vključenost podjetij v GVV ter njihove značilnosti in uspešnost: dokazi na ravni podjetij iz regije srednje in vzhodne Evrope

19.01.2024

Avtorji objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kakšen vpliv ima vključenost podjetja v GVV na različne vidike uspešnosti poslovanja. Pri tem smo razlikovali glede na vpetost podjetij naprej/nazaj, ter na organizacijsko strukturo podjetij.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Podjetja, ki so vključena v GVV, imajo v povprečju večjo vrednost osnovnih sredstev, višje vrednosti naložb in ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi s podjetji, ki niso vključena v GVV. Poleg tega smo ugotovili, da ima vpetost nazaj v povprečju nekoliko večje učinke na uspešnost podjetja kot pa vpetost naprej.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Podjetja, ki so vključena v GVV, imajo v povprečju večjo vrednost osnovnih sredstev, višje vrednosti naložb in ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi s podjetji, ki niso vključena v GVV. Poleg tega smo ugotovili, da ima vpetost nazaj v povprečju nekoliko večje učinke na uspešnost podjetja kot pa vpetost naprej.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Podjetjem, mednarodnim organizacijam, gospodarskim zbornicam ter organizacijam, ki spodbujajo mednarodno sodelovanje podjetij.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

GVV so trenutno eno izmed najbolj raziskovanih področij v mednarodni ekonomiji. Naša raziskava je še toliko bolj aplikativna, saj je narejena na ravni podjetij, kar omogoča bolj podrobno razumevanje GVV ter je tudi bolj smiselno, saj so podjetja udeleženci v GVV. Naša raziskava koristna tudi zato, ker je narejena na ravni slovenskih podjetij, ki so v povprečju zelo vpeta v GVV. Pričakujemo, da se bo področje raziskav GVV na ravni podjetij v prihodnje zelo razvijalo, naša raziskava pa lahko služi kot primer. Prav tako pričakujemo, da bodo raziskave v prihodnje temeljile tudi na podatkih za trgovanje s storitvami.

Ključne besede:

  • GVV
  • mednarodna trgovina
  • vpetost naprej/nazaj
  • vertikalna integracija in zunanje izvajanje
  • dobavne verige

Rangiranje:

  • JCR (2022): Q4
  • AJG: 1
  • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
Journal of East European management studies

Do vsebine prispevka lahko ob plačilu dostopate s povezave:

GVC participation, firm characteristics and performance: firm-level evidence from CEE region

cilji

Related news

Publish your comment: