EF » EFnet » Novice » Obisk podjetja JP Energetika v okviru Javnega holdinga Ljubljana

Obisk podjetja JP Energetika v okviru Javnega holdinga Ljubljana

29.01.2024

V četrtek, 18. januarja 2024, so študenti pri predmetu Računovodstvo javnega sektorja (nosilki prof. dr. Metka Tekavčič in izr. prof. dr. Barbara Mörec, sodelavka asist. Barbara Miklič, mag. posl.ved) obiskali javno podjetje Energetika Ljubljana. Predstavitev Javnega holdinga Ljubljana in še posebej Energetike Ljubljana je začela ga. Mira Filipič, vodja sektorja za finance in računovodstvo, s predstavitvijo pa sta nadaljevala ga. Katarina Tomažin, vodja službe za finance in kontroling ter g. mag. Tine Kogovšek. Po spletu se nam je pridružila tudi svetovalka direktorja ga. Urška Otoničar. Gostitelji so predstavili dejavnosti in zakonsko podlago, ki ureja poslovanje podjetij, ki so vključena v holding, ter odnose tako med lastniki (občinami) kot med samimi podjetji. Nato so spregovorili o organizaciji računovodenja, ki je informacijsko podprto s sistemom SAP. Prednost uporabe sistema so pojasnili na primerih, s katerimi so se soočili tako v razmerah Covida-19, kot tudi takih, ki smo jim priča v trenutnih razmerah negotovih trgov energentov. Srečanje smo zaključili ob prigrizku v sproščenem klepetu z gostitelji.

V okviru izvedbe predmeta sta nas obiskala tudi dva gosta iz prakse. Dr. Mojca Ferjančič Podbregar, vodja Notranje revizijske službe Ministrstva za obrambo RS, odlikovana veteranka vojne za Slovenijo in prejemnica srebrne medalje generala Maistra je predstavila delovne naloge notranjega revizorja pri neposrednem proračunskem uporabniku, pri čemer je še posebej izpostavila izzive, s katerimi se pri svojem delu srečuje tako po strokovni kot tudi po povsem človeški plati. Te pogosto izhajajo tudi iz tega, da deluje v okviru organa, ki je velik porabnik javnih sredstev in je zato pogosto podvržen različnim političnim interesom, njegovo delovanje pa je tudi pogosto presojano s strani kritične javnosti. G. Boštjan Debeljak, preizkušen državni notranji revizor, vodja Sektorja za revidiranje evropskih strukturnih skladov na Uradu RS za nadzor proračuna, pa je predstavil posebnosti revizije porabe evropskih sredstev pri različnih upravičencih. Na različnih primerih je ponazoril sistem nadzora, s katerim odkrivajo (poizkuse) zlorab tako revizorji Urada za nadzor proračuna, kot tudi Evropskega računska sodišča, ter pojasnil posledice, ki doletijo kršitelje.  


Image gallery:

Publish your comment: